Nedlasting av bildefiler

Bildefiler kan lastes ned på flere forskjellige måter alt avhengig av hvor mange filer som skal lastes ned og eventuell ønsket filtrering av utvalgte bilder.

Jurysystemet gir tilgang til visning av bildene, og det er normalt ikke nødvendig å laste ned bilder i det hele tatt dersom jurysystemet benyttes.

Juryens leder og de som har rollen som juryleders assistenter har tilgang til å laste ned bilder.

Hvor er bildene lagret og hvordan får jeg tak i dem?

Bilder som er lastet opp lagres i "nettskyen" hos Amazon S3, og kan lastes ned ved å benytte de metoder som er nevnt nedenfor. Du kan også på eget ansvar benytte andre programmer enn de som er nevnt.

Hva er raskest?

Den absolutt raskeste metoden for nedlasting av alle bilder til en innlevering er å bruke et klientprogram som laster bildene ned direkte fra Amazon S3 server. Se avsnitt om klientprogram.

Dersom du ønsker å laste ned et begrenset utvalg bilder (kun premiert, ikke premierte osv) må HTTP-nedlasting benyttes.

Hva ønsker du å laste ned?

For nedlasting av alle bilder til en innlevering kan et hvilket som helst av programmene nedenfor benyttes, men i praksis er et klientprogram da best egnet.

For nedlasting av et begrenset utvalg bilder må et program som støtter HTTP-nedlasting brukes, og dette valget i juryeringsprogrammet må benyttes:

Bilder->Bildeoversikt->Bildenedlasting->Nedlasting via HTTP

Velg deretter ønsket størrelse og ønsket utvalg. For første gangs test kan størrelse 100px benyttes, slik at du blir sikker på at dette fungerer med det programmet du har valgt. Filstørrelsen på et 100px bilde er ca 1/400 av originalstørrelse og en nedlasting av f.eks. 200 bilder på 2MB kan ta en time, mens det kan ta ett minutt å laste ned det samme samme antall bilder i størrelse 100px.

Utvalg som kan lastes ned er:

  • Alle bilder
  • Bilder du selv har lagt på Min Bildeliste
  • Premierte bilder (dvs alle som ikke er refusert eller antatt)
  • Antatte + premierte bilder

Du vil deretter få link til:

- En fil i HTML-format som kan lastes ned eller programmet du benytter kan settes til å peke til denne filen.

- En fil i TXT-format som kan lastes ned eller programmet du benytter kan settes til å peke til denne filen.

Last ned begge disse filene ved å høyreklikke på filen og velge Lagre. Begge filene inneholder en liste med linker til bildene som er i det angitte utvalget.

Nedlasting fra Amazon S3 via HTTP:

Programmer som er testet er:

  • uGet (Finnes for Windows, Android og Linux, se nedenfor)
  • iGetter (Finnes både for Windows og Mac, se nedenfor)
  • Orbit Downloader (Windows)
  • Free Download Manager (FDM Lite) (Windows)

Disse programmene er gratis, men noen av dem tilbyr installering av diverse andre programmer, noe du ikke har behov for, så følg nøye med når du installerer. Som ved all annen nedlasting av programmer fra nettet må du her også sørge for at du er sikret med et godt antivirusprogram i tillegg.

Det finnes også et utall av andre programmer som gjør omtrent det samme, se avsnitt nederst på siden om søk etter andre programmer.

 

uGet

For Windows, Android og Linux. Programmet lastes ned her: ugetdm.com/downloads

Metode 1:

1: I juryeringssystemet: Velg hvilke filer du ønsker å laste ned, deretter Nedlastingsliste (TXT-format) -> Lagre fil

2: Start opp uGet, velg File -> Batch Downloads -> Text file import

3: Velg den filen du lastet ned under pkt 1

4: Klikk på Forward, og velg ønsket mappe for plassering. Her kan det være nyttig å ha en god struktur dersom du skal laste ned fra flere klasser/konkurranser.

5: Start nedlasting og ta en kopp kaffe.....

uGet valg av tekstfil

uGet valg av mappe

iGetter

iGetter kan brukes både på Windows og Mac. Programmet lastes ned her: igetter.net

Metode 1:

1: I juryeringssystemet: Kopier link merket [Nedlastingsliste (HTML-format)]

2: Start opp iGetter, velg Tools -> Process Web Page

3: Lim inn linken fra pkt 1, og sett opp ønsket nedlastingsmappe under fanen Options

4: Start nedlasting og ta en kopp kaffe.....

Metode 2:

1: Velg nedlasting via HTTP -> Opprett nedlastingsliste -> Nedlastingsliste (TXT-format)

2: TXT-filen lagres på din datamaskin

3: Start opp iGetter, gå til Tools -> Options -> General og sett opp hvilken mappe filene skal lastes ned til. Det kan være smart å være bevisst på dette før nedlasting, slik at ikke hundrevis av bildefiler blir blandet i samme mappe. Sett samtidig opp "Max simultaneous downloads" til f.eks. 5, slik at programmet laster ned 5 bildefiler samtidig.

4: Velg File -> Import og finn den TXT-filen som ble lagret under pkt 1 og 2

5: Start nedlasting, lag en kopp kaffe og vent til alle filene er lastet ned.


Orbit Downloader

 
 
Bruk av Orbit:
1: Velg nedlasting via HTTP -> Opprett nedlastingsliste -> Nedlastingsliste (TXT-format)
2: TXT-filen lagres på din datamaskin
3: I Orbit: File->Import List of Downloads, finn TXT-filen som ble lagret under forrige punkt (velg filtype TXT)
4: Opprett en tom mappe/folder/katalog hvor bildefilene skal lagres.
5: Klikk på knappen merket "Download"
 

Free Download Manager

Last ned Free Download Manager(FDM): Free Download Manager (FDM Lite) (Windows)
 
Bruk av Free Download Manager(FDM):
FDM har en gruppefunksjonalitet som er praktisk å bruke ved nedlasting slik at du beholder samme mappestruktur som NSFF benytter, du vil da unngå å blande sammen bilder fra forskjellige konkurranser og klasser. Ved første gangs bruk må du opprette en gruppe som du kan gi navnet "NSFF". Gruppen opprettes ved å høyreklikke på All downloads:
 
1
 
 
Opprett deretter en gruppe med navnet NSFF, i dette tilfellet er det valgt C:\Downloads\NSFF\%path_on_server%\ 
 
Den siste delen settes med knappen Macroes, og sørger for at alle nedlastinger av konkurransebilder havner i sine respektive mapper.
 
2
 
 
1: Velg nedlasting via HTTP -> Opprett nedlastingsliste -> Nedlastingsliste (TXT-format)
2: TXT-filen lagres på din datamaskin
3: I FDM: File->Import->Import List of Downloads, finn TXT-filen som ble lagret under forrige punkt (velg filtype TXT)
4: Velg gruppen NSFF og nedlasting vil gå til riktig mappe.
 

Aria2

En lynrask nedlaster som må kjøres via kommandolinje er Aria2.
 
Last ned programmet her: aria2.github.io
 
Velg nedlasting via HTTP -> Opprett nedlastingsliste -> Nedlastingsliste (TXT-format)
 
Opprett en mappe hvor bildefilene skal lastes ned.
 
Gå inn i mappen og kopier inn nedlastingslisten, som er en tekstfil, i dette tenkte eksempelet er filnavnet nedlastingsliste.txt
 
Start så Aria2 med denne kommandoen som så vil laste ned alle bildefilene:
 
aria2c -i nedlastingsliste.txt
For Linux og Mac skal programmet installeres av seg selv, men for Windows må filen aria2c.exe enten legges et sted i PATH, eller du kan kopiere filen inn i samme mappe som nedlastingsliste.txt, og så slette både nedlastingsliste.txt og aria2c.exe når nedlastingen er fullført.

Nedlasting av Zip-fil:

 
  • Ulemper: Dette er begrenset til innleveringer som har inntil 200 MB med bilder, og det vil gå ca en time fra du bestiller en zip-fil til den er klar for nedlasting.
  • Fordeler: En enkel løsning for mindre innleveringer hvor en ikke ønsker å installere programvare for nedlasting.

1: Velg nedlasting via HTTP -> Opprett nedlastingsliste
2: Opprett en Zip-fil under Alternativ 4
3: Følg anvisninger

For rask nedlasting kan det velges bilder i f.eks. 1000px størrelse, disse har en filstørrelse som ligger på ca 15% av originalfilens størrelse. Bilder med lengste side på 1000px er ikke godt egnet til utskrift, men er godt egnet til å vises på en HD-skjerm.

Hvorfor tar det lang tid? Bildene ligger i "nettskyen" hos Amazon S3. Hvert bilde må ett  og ett kopieres fra Amazon's server til nsff.no hvor de blir plassert i en zip-fil. Denne zip-filen kopieres deretter tilbake til Amazon's server, og til slutt får du tilgang til å laste ned denne filen.

Hvorfor kan ikke bildene ligge klar for nedlasting? Alle bilder må da lagres to steder, uansett om de noensinne vil bli lastet ned eller ikke. NSFF betaler årlige avgifter for lagring av bildefiler, og kostnadene for lagring to steder medfører doble kostnader for NSFF medlemmer.


Nedlasting direkte fra Amazon S3 via klientprogram:

For nedlasting av bilder kan alle typer programmer med støtte for nedlasting fra Amazon S3 benyttes. Noen eksempler på programmer:

Windows: Cloudberry ExplorerS3 BrowserCyberduckCrossFTP

Mac: Cyberduck3HubTransmitCrossFTP

Linux: CrossFTP

Pr februar 2015 er flere av programmene testet, og program som er relativt enkelt å bruke er CrossFTP og Cyberduck.

Andre programmer som er testet, men som ikke fungerer som forventet:
Dragondisk - Testet både på Windows og Linux febr 2015. Nekter innlogging med samme nøkler/passord som de andre programmene aksepterer. Gi gjerne en tilbakemelding dersom du får Dragondisk til å fungere.

Forklaring og brukernavn/passord osv finnes i jurysystemet ved å velge "Nedlasting via S3 klientprogram"

Ved bruk av et klientprogram vil det ikke være mulig å laste ned et definert utvalg av bilder, f.eks. alle premierte bilder eller alle bilder et jurymedlem har satt opp på "Min bildeliste"

For alle nedlastingsprogrammer nedenfor

Nedlasting med CrossFTP

Programmet er tilgjengelig for alle operativsystemer, og er basert på Java. Programmet kan lastes ned her:  CrossFTP

Nedlasting med Cyberduck

Programmet er for Mac og Windows, og kan lastes ned her:  Cyberduck

Utfylling av parametre i Cyberduck

Nedlasting med S3 Browser

Programmet er for Windows og kan lastes ned her: S3 Browser (nytt vindu)

Registrering av konto for den aktuelle konkurransen/innleveringen

Bekreft oppretting av en lokal bucket

Kopier sti til den aktuelle konkurransen/innleveringen

Velg mappe for riktig klasse som skal lastes ned

Velg ønsket undermappe som skal lastes ned

Last ned alt fra en enkelt bildefil til en hel mappe med bildefiler

 

Generelt om nedlasting med Windows, Mac og Linux

Filer som ligger på Amazon S3 kan lastes ned med mange forskjellige programmer. Vi har ikke testet alle kombinasjoner, men den som ønsker å finne det ultimate program kan starte her:

S3 nedlasting + Mac: https://www.google.no/search?q=amazon+s3+client+mac

S3 nedlasting + Linux generelt: https://www.google.no/search?q=amazon+s3+client+linux

S3 nedlasting + Ubuntu: https://www.google.no/search?q=amazon+s3+client+ubuntu

http nedlasting + Mac: https://www.google.no/search?q=download+manager+mac

Dersom du finner et program som fungerer godt til nedlasting av NSFF's konkurransebilder og som ikke allerede er nevnt her, vil vi gjerne få et tips om det!

0.197

Do NOT follow this link!