Klubbkonkurranser via nsff.no

Konkurranse- og juryfunksjonen gir alle medlemsklubber en mulighet til å organisere innlevering av bilder og gir juryen tilgang til bilder, poenggiving og sluttrapporter.

Alle medlemsklubber har tilgang til å opprette innleveringer for sine egne klubbkonkurranser osv. 

Denne artikkelen er en kort veiledning i punkter som må fullføres for klubber som ønsker å benytte Konkurranse- og juryfunksjonen.

Artikkelen gir også informasjon som kan være nyttig for oppretting av andre typer innleveringer enn klubbkonkurranser, men det betinger da at NSFF's administrator for konkurransedatabasen klargjør innleveringen.

Hovedpunkter for fremdrift

VIKTIG: Dersom et hovedpunkt utelates, vil de neste påfølgende punktene ikke kunne gjennomføres. Dersom en feil blir gjort tidlig i prosessen, vil feilen følge med videre, og det er f.eks. ikke mulig å flytte et allerede registrerte arbeide fra en klasse til en annen klasse, eller splitte et allerede registrert arbeide opp i flere klasser, eller flytte arbeider fra en klubb til en annen klubb, eller flytte arbeider fra en autor til en annen autor.

 

Hvilke roller må være besatt?

 1. Registeransvarlig:
  Arrangerende klubb må ha en Registeransvarlig som er kjent med hvordan medlemsregister og innstillinger for egen fotoklubb settes opp på nsff.no. Navn på den som til enhver tid er registeransvarlig finnes i klubboversikten. Registeransvarlig har ansvar for å følge opp at alle klubbens medlemmer er registrert i NSFF's medlemsregister slik at de kan delta i innlevering.
 2. Konkurranseansvarlig: 
  Arrangerende klubb må ha en Konkurranseansvarlig som skal være bindeledd mellom NSFF, nsff.no og klubbens medlemmer. Denne rollen kan utvides til å gjelde inntil tre medlemmer i hver enkelt klubb, og det er da mulig å få tilgang til f.eks. nedlasting når konkurranseansvarlig er fraværende. Den som er Registeransvarlig kan logge seg inn for å sette opp riktig person i rollen som Konkurranseansvarlig.
 3. Juryens Leder:
  Denne rollen innehas av den som skal følge opp juryen rent praktisk. Om vedkommende er medlem i juryen med "full stemmerett" eller bare i praksis er "juryens sekretær" har ingen betydning, vedkommende har i kraft av rollen til oppgave å følge opp juryen i sitt arbeide. Ved klubbkonkurranser er det valgfritt om denne rollen skal innehas av et medlem i arrangørklubben, eller et medlem i juryen. Den som er Konkurranseansvarlig kan logge seg inn for å sette opp riktig person i rollen som Juryens Leder.

For alle rollene er det viktig at de personene det gjelder er kjent med at videre fremdrift er avhengig av deres egen innsats. Disse rollene kan tildeles tre forskjellige medlemmer, men det er ikke noe i veien for at ett og samme medlem innehar alle tre rollene.

Oppretting av innlevering

Konkurranseansvarlig må ha følgende data klart før han/hun kan opprette en ny konkurranseinnlevering:

 1. Hvilke klasser skal det leveres til? - Velg riktig klasse, la være å opprette innlevering dersom du er usikker.
 2. Hva heter konkurransen? - Konkurransens navn
 3. Hva er konkurransens tema? - Angi tema (IKKE angi klassebetegnelser i tema)
 4. Hvor finnes info om konkurransen? - Angi webadresse/url til infoside
 5. Når er innleveringsperiode? - Dato for start og stopp
 6. Hvor mange bilder skal det kunne leveres inn i hver klasse? - Angi antall for hver innlevering/klasse/tema
 7. Hvem er juryens leder? - Angi medlemsnummer

Klasser:

Hver enkelt innlevering som opprettes kan skje til en forhåndsbestemt klasse. Når innleveringen er opprettet kan ikke klassen endres, men innleveringen kan slettes og en ny innlevering kan opprettes.Når det første bildet er levert sendes det til angitt klasse, og da kan ikke lenger innleveringen slettes. Få noen andre til å kontrollsjekke innleveringen før den settes i drift!

For å forstå grunnprinsippene i forskjellene mellom tema, klasser, titler osv bør du lese denne siden før du fortsetter: Hva betyr det?

Tema:

Opprett en ny innlevering for hvert tema og klasse.

 

 Juryens leder

Juryens leder har tilgang til å forberede juryarbeidet fra første dag i innleveringsperioden, og det er viktig at juryens leder kommer i gang med forberedelsene i god tid før innleveringsperioden løper ut. 

Den som setter opp innleveringen har også ansvar for å orientere juryens leder om at det er opprettet tilgang til juryering på nsff.no.

Juryens leder får ved innlogging på startsiden for juryering tilgang til link til jurysider og kan blant annet gjøre følgende fra disse sidene:

 1. Sette opp juryen ved å søke etter medlemmer fra NSFF's medlemsregister.
 2. Velge om juryering skal skje online på nsff.no eller om juryen skal benytte egne programmer til bildevisning. Dersom det siste er aktuelt kan Juryens Leder laste ned bilder i størrelsene 2400, 1600, og 1000px.
 3. Registrere juryens avgjørelse, inkludert plassering og kommentarer direkte inn i konkurransedatabasen.

Juryens leder har også ansvar for å orientere hver enkelt av juryens medlemmer om at det er opprettet tilgang til juryering på nsff.no.

Online juryering eller lokal juryering?

Juryen velger selv hvordan dette skal løses. Det er den som har rollen som Juryens leder som rent praktisk må utføre de grep som er nødvendig for at juryen skal kunne få gjort sin jobb.

Online juryering:
Denne formen for juryering skjer ved at ett eller flere jurymedlemmer logger seg inn via startsiden for juryering

Ved online juryering vil bilder i mindre formater vises, og det gis poeng direkte i nettleseren. Det er ikke nødvendig å laste ned bilder i forkant.

Lokal juryering:
Ved lokal juryering må bilder lastes ned i forkant før juryen starter sitt arbeide. Det er den som har rollen som Juryens leder som rent praktisk må utføre de grep som er nødvendig for at juryen skal få tilgang til innleverte bilder.

Bilder kan lastes ned både i originalstørrelse og mindre størrelser. Normalt vil det ikke være nødvendig å laste bilder i større størrelse enn hva den skjerm/projektor som benyttes er i stand til å vise. For en VGA-projektor som har lengste side på 1024 px vil nedlasting av bilder med lengste side på 1000 px være tilstrekkelig, å laste ned bilder i trykkvalitet med lengste side på 2400 px vil kun medføre at ting går tregere uten at det oppnås noen fordeler.

For nedlasting av større mengder bilder (over 100MB) må det installeres dertil egnet programvare på egen datamaskin. Det kan være meget nyttig å engasjere et datakyndig medlem dersom større mengder bilder i full oppløsning skal lastes ned! Dersom bilder kun skal vurderes på skjerm vil det normalt ikke være behov for å laste ned bilder større enn 1000px.

Det benyttes et spesielt nedlastingsprogram, og juryens leder får brukernavn/passord som kopieres inn i nedlastingsprogrammet. All info om nedlasting er tilgjengelig for juryens leder via jurysidene.

Registrering av resultater i konkurransedatabasen

Dersom resultater ønskes lagt inn i NSFF's konkurransedatabase skal dette gjøres av juryens leder, eller et annet medlem som angis av juryens leder.

Konkurransedatabasen gir deretter medlemmene tilgang til resultater, og medlemmer blir automatisk varslet pr epost om at resultater er publisert.

Hvor lenge blir bildene tilgjengelig på nsff.no?

Bilder som er lastet opp og ikke har fått tildelt en premiering (gull, sølv, bronse, antatt, hederlig omtale) blir automatisk slettet etter ca 6 måneder. For å unngå sletting må bildenes premiering angis i god tid innen fristen på 6 måneder. Det er den som har rollen som "konkurranseansvarlig" som har tilgang til å sette opp en jury som kan logge seg inn og angi premieplasseringer, eller konkurranseansvarlig kan selv angi premieplasseringer.

Om juryfunksjonen

Formålet med juryfunksjonen er å få et felles grensesnitt hvor alt fra store landskonkurranser til små klubbkonkurranser kan administreres på en lik måte.

Juryfunksjonen er et resultat av de tilbakemeldinger og behov som er gitt fra de som har benyttet funksjonen før deg, og vil kun forbedres eller endres dersom det kommer inn tilbakemeldinger på praktisk bruk av funksjonen.

Hvor vises bildene på nsff.no?

Alle bilder som har fått en premiering vises i bildekarusellen øverst på hovedsiden på nsff.no

Alle bilder som har fått premiering vises som opplisting i konkurransedatabasen

Bilder som ikke har fått angitt premiering vil ikke vises på nsff.no.

Spørsmål som ikke er besvart ovenfor?

Spørsmål fra medlemmer som deltar i innlevering/konkurranse rettes til arrangøren av innleveringen/konkurransen.

Dersom arrangøren har tekniske spørsmål om konkurranse- og juryfunksjoner rettes spørsmålet til NSFF Webdrift

 

0.066

Do NOT follow this link!