E-post kommer ikke frem

Det kan forekomme at e-post fra NSFF ikke kommer frem til mottageren. Hva kan jeg gjøre med det?

  1. Sjekk at hvert eneste tegn i e-postadressen er stavet HELT riktig, og husk at selv noe så ubetydelig som et mellomrom også er et tegn selv om det ikke synes.
  2. Test ved å sende en melding fra ditt eget e-postprogram.
  3. Sjekk mapper for søplepost.

Havner e-posten i spammappe?

En e-postserver kan være satt opp til å filtrere innkommet e-post etter bestemte regler, og en vanlig måte å filtrere på er å se om dette er en masseutsendelse som skal behandles som spam/nettsøppel. 

I de fleste tilfellene vil en finne meldingene i mappen som heter Spam/Nettsøppel eller noe lignende.

Nyttig å vite om søplepost:

En del e-postleverandører tilbyr muligheten til å merke mottatt e-post som nettsøppel. Dette er noe helt annet enn å slette en mottatt e-post, og det kan forekomme at noen mottagere misforstår denne funksjonen.

Når man merker en mottatt e-post som søplepost, vil det også sendes en melding om at man ikke ønsker mere e-post fra denne avsenderen. NSFF er som alle andre aktører forpliktet til å respektere et slikt ønske, og du vil da ikke motta flere e-postmeldinger fra NSFF. Husk at dette også kan inkludere viktig informasjon om innlogging o.l.

Når man merker mottatt e-post som søplepost kan det også forekomme at det ikke lenger er mulig å sende e-post tilbake. Merk aldri mottatt e-post som søplepost dersom du senere ønsker å kommunisere med avsenderen.

Hvordan unngå at e-post fra NSFF havner i spammappe:

Du som mottager kan i en del tilfeller gjøre innstillinger i ditt e-postprogram slik at meldinger fra nsff.no får passere uhindret. Eksempler på innstillinger:

Gmail:

  • Etiketter -> Administrer etiketter
  • Systemetiketter -> Nettsøppel -> vis
  • Klikk på eventuell melding fra NSFF og velg Ikke nettsøppel

Info om søplepostinnstillinger i Gmail: 

Hotmail / Live:

Hvitelisting av domener

Dersom du har mulighet til å hviteliste domener, dvs angi at epost skal passere "usensurert", kan følgende domener som NSFF sender ut epost fra angis:

  • nsff.no
  • tornado.no
  • sysedata.no
  • amazonses.com

Andre fremgangsmåter: Send en melding til nsff webdrift om hvordan du selv har løst dette, så legger vi ut forklaring!

0.113

Do NOT follow this link!