Oppdatering medlemsregister

Alle som er medlem av en NSFF-fotoklubb er registrert i NSFF's medlemsregister. Denne artikkelen forklarer hvordan registeret oppdateres.

Hvorfor er jeg registrert i Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) sitt medlemsregister?

Din film/fotoklubb er medlem av NSFF, og du er som film/fotoklubbmedlem også tilknyttet NSFF. Fotoklubbene rapporterer til NSFF om sin medlemsmasse, og det blir på bakgrunn av det sendt informasjon direkte til enkeltmedlemmer, som NSFF-info, konkurranseinformasjon, årbøker og materiell fra andre som støtter NSFF. Se også NSFF's Vedtekter

De fleste film/fotoklubber har i tillegg til medlemsregisteret hos NSFF også sitt eget medlemsregister, mens noen klubber benytter kun NSFF's medlemsregister som sitt eget medlemsregister.

Kan jeg som enkeltmedlem oppdatere mine egne personalia?

Som enkeltmedlem kan du selv logge deg inn og oppdatere dine egne data. Innlogging skjer her: Innlogging Du kan evt også be din klubbs registeransvarlig om å oppdatere for deg, men det absolutt raskeste og enkleste er at du gjør dette selv.

Det er ett unntak: Dersom du har endret ditt navn må du kontakte din egen film/fotoklubb for endring.

Jeg er medlem av en NSFF-tilsluttet film/fotoklubb, men kan ikke se at jeg er registrert som medlem hos NSFF.

For tilgang til din egen medlemsstatus i NSFF's medlemsregister må du være registrert med en epostadresse som du selv har tilgang til. Den som er oppført som Registeransvarlig (se nedenfor) for din film/fotoklubb kan oppdatere dette for deg. Ta kontakt med styret i din film/fotoklubb dersom du ikke får kontakt med den som er ført opp som Registeransvarlig.

Hvem oppdateret min klubbs medlemsregister?

Finn din film/fotoklubb her: Klubboversikt

Den som er ført under "Medlemskap/medlemsregister" er din film/fotoklubbs Registeransvarlig, og er den eneste i din film/fotoklubb som har full tilgang til medlemsregisteret. I tillegg kan du for ditt eget vedkommende selv endre adresse, telefon osv, se forrige avsnitt.

Hva har den som er registeransvarlig tilgang til?

  • Føre opp nye medlemmer i klubbens medlemsliste
  • Redigere medlemmenes navn, adresse, telefon, epost osv
  • Registrere medlemmer som melder seg ut eller inn
  • Redigere klubbens egne data som f.eks. adresse
  • Registrere medlemmer som er utpekt til forskjellige tillitsverv

Hvordan går registeransvarlig frem for å redigere klubbens medlemsregister?

Se http://www.nsff.no/cms/hjelp.php?nh_id=521

Hvem kan være registeransvarlig?

Hvem som helst som er medlem av din film/fotoklubb. Vedkommende behøver ikke være styremedlem, det holder med at styret utnevner et medlem som har tid og interesse for denne viktige oppgaven.

Hvor sender vi melding dersom det skjer endringer i medlemsregisteret?

Send ikke melding om endringer til NSFF-tillitsvalgte. Gjør i stedet oppdatering direkte i medlemsregisteret.

Vår klubb har fått nye tillitsvalgte!

Den som er registeransvarlig kan oppdatere dette, og kan også sette opp et annet medlem som registeransvarlig. Dersom den som er ført opp som registeransvarlig av en eller annen grunn ikke har mulighet til å logge inn (vedkommendes medlemskap kan f.eks. ha utløpt) må styret kontakte NSFF's kasserer slik at det blir ført opp en annen person som kan følge opp klubb- og medlemsregister. Send IKKE slike endringsmeldinger til NSFF dersom dere allerede har et medlem som kan utføre endringene.

Se også: Brukertilgang

0.034

Do NOT follow this link!