Utsending av informasjon direkte til klubbmedlemmer

Alle medlemsklubber har tilgang til å sende informasjon til sin egen klubbs medlemmer via NSFF.

Den som er ført opp som klubbens nyhetsansvarlig har tilgang til:

  • Opprette nyhetsartikler/informasjonsbrev
  • Sende nyhetsartikler/informasjonsbrev direkte til sin egen klubbs medlemmer

Dersom klubben ikke har oppgitt en nyhetsansvarlig har klubbens registeransvarlig tilgang til å angi et medlem som nyhetsansvarlig.

Hvem som er nyhetsansvarlig i din klubb finner du her: http://www.nsff.no/cms/index.php?page=klubboversikt

Hvordan går nyhetsansvarlig frem?

  1. Logge inn via nsff.no/login
  2. Finn egen klubb, deretter følg linken merket Nyheter
  3. Opprett en nyhetsartikkel
  4. Send ut nyheten til seg selv, sjekk at innholdet som mottas er riktig
  5. Send nyheten til alle klubbens medlemmer

All utsending av nyhetsartikler/informasjonsbrev skjer på bakgrunn av den informasjon som klubben selv har ført opp i medlemsregisteret. Vær oppmerksom på at noen medlemmer har reservert seg mot å få tilsendt nyhetsartikler/informasjonsbrev.

0.035

Do NOT follow this link!