Juryeringsfunksjon


Bildekommentarer

For de høyeste premieplasseringene er det ofte vanlig å gi en bildekommentar.

Les mer: Bildekommentarer (lengde: 1389)

Bruk av nettleser

For best utbytte av juryeringsfunksjonen kreves en nettleser som er i stand til å utnytte hele skjermflaten som er tilgjengelig.

Les mer: Bruk av nettleser (lengde: 2143)

Jurymedlemmer

Juryens medlemmer har forskjellige roller med forskjellige rettigheter. Artikkelen beskriver forskjeller på rollene.

Les mer: Jurymedlemmer (lengde: 916)

Nedlasting av bildefiler

Bildefiler kan lastes ned på flere forskjellige måter alt avhengig av hvor mange filer som skal lastes ned og eventuell ønsket filtrering av utvalgte bilder.

Les mer: Nedlasting av bildefiler (lengde: 11788)

Om juryeringsfunksjonen

Hva er juryeringsfunksjonen og hva benyttes den til?

Les mer: Om juryeringsfunksjonen (lengde: 626)

Poengplassering

Poengplassering kan benyttes som et verktøy for å filtrere ut bilder som juryen ønsker å arbeide videre med.

Les mer: Poengplassering (lengde: 1822)

Premieplassering

Juryeringsfunksjonen kan blant annet benyttes til å angi premieplasseringer.

Les mer: Premieplassering (lengde: 1684)

Tilgang til juryeringsfunksjon

Hvem har tilgang til juryeringsfunksjonen?

Les mer: Tilgang til juryeringsfunksjon (lengde: 1012)

Utvelgelse av bilder til NSFF Årbok

Utvelgelse av bilder til NSFF Årbok

Les mer: Utvelgelse av bilder til NSFF Årbok (lengde: 1279)

0.592

Do NOT follow this link!