Epostutsending fra NSFF


E-post kommer ikke frem

Det kan forekomme at e-post fra NSFF ikke kommer frem til mottageren. Hva kan jeg gjøre med det?

Les mer: E-post kommer ikke frem (lengde: 2687)

Epost med feilmeldinger

Ved utsending av epost vil det av og til forekomme at meldingen kommer i retur med en mer eller mindre forståelig feilmelding.

Les mer: Epost med feilmeldinger (lengde: 1546)

Gruppeutsending av epost

For administrator med tilgang til å gruppeutsende epost

Les mer: Gruppeutsending av epost (lengde: 3062)

Hvordan skrive gode nyhetsartikler

Denne artikkelen inneholder tips til deg som skriver nyhetsartikler på nsff.no, og vil gjøre det lettere å unngå de vanligste nybegynnerfeil.

Les mer: Hvordan skrive gode nyhetsartikler (lengde: 3132)

Sikker utsending av epost

Har du opplevd å motta epost hvor det er listet opp epostadressen til hundre andre personer? Ikke gjør den samme feilen selv!

Les mer: Sikker utsending av epost (lengde: 2122)

Utsending av epost med vedlegg

Utsending av epost fra nsff.no med filvedlegg er ikke mulig, men det finnes mange måter å sende filer direkte uten å bruke epostvedlegg.

Les mer: Utsending av epost med vedlegg (lengde: 1375)

Utsending av informasjon direkte til klubbmedlemmer

Alle medlemsklubber har tilgang til å sende informasjon til sin egen klubbs medlemmer via NSFF.

0.471

Do NOT follow this link!