NSFF KonkurransedatabaseHønefoss Kamera Klubb

Infoside: Hønefoss Kamera Klubb

(Poengsummen nedenfor viser opparbeidet poeng for tildeling av Nasjonal Plakett oppnådd gjennom medlemskap i Hønefoss Kamera Klubb. Poengsummen kan IKKE benyttes for andre beregninger.)

En databasefeil har oppstått.....

Gina Clausen Karlengen 79 poeng (Aktiv: 2013 - 2018)
Berit Grinde 58 poeng (Aktiv: 1984 - 2004)
Geir Hansen 27 poeng (Aktiv: 2012 - 2017)
Sverre Rødsten-Knutsen 23 poeng (Aktiv: 1953 - 1959)
Einar Nordstrand 20 poeng (Aktiv: 1945 - 1956)
MONA LUNDEMO 13 poeng (Aktiv: 2012 - 2019)
Lars-Anders Mosskull 13 poeng (Aktiv: 1996 - 2019)
Tore Hansen