NSFF KonkurransedatabaseDrammen Fotoklubb

Infoside: Drammen Fotoklubb

(Poengsummen nedenfor viser opparbeidet poeng for tildeling av Nasjonal Plakett oppnådd gjennom medlemskap i Drammen Fotoklubb. Poengsummen kan IKKE benyttes for andre beregninger.)

En databasefeil har oppstått.....

Svein Hellerud 83 poeng (Aktiv: 1974 - 1981)
Jan Helge Atterås 48 poeng (Aktiv: 1981 - 1987)
Inger-Lise Johansen 36 poeng (Aktiv: 2012 - 2018)
Roar Lund 35 poeng (Aktiv: 1947)
Trygve Dag 31 poeng (Aktiv: 1956 - 1974)
Geir Hansen 30 poeng (Aktiv: 2017 - 2019)
Knut Toft Ødegård 29 poeng (Aktiv: 2013 - 2015)
Erling Scherf jr 25 poeng (Aktiv: 1937 - 1947)
Asgeir Rølling 25 poeng (Aktiv: 2012 - 2019)
Anngunn Flatebø Dårflot 24 poeng (Aktiv: 2015 - 2019)
Jarl Jensen 17 poeng (Aktiv: 1947 - 1960)
Gunnborg Presterud 17 poeng (Aktiv: 1978 - 1982)
David Been 17 poeng (Aktiv: 2015 - 2019)
Roy Ourdal 17 poeng (Aktiv: 1979 - 1982)
Rolf Nilson 15 poeng (Aktiv: 1939 - 1944)
J. M. Marcussen 15 poeng (Aktiv: 1950 - 1953)
Hans A Helgeland 14 poeng (Aktiv: 1947 - 1953)
Hilde Lorentzen 13 poeng (Aktiv: 2012 - 2016)
Jan Erik Engan 13 poeng (Aktiv: 2011 - 2012)
Anita Price 12 poeng (Aktiv: 2019)
Ernst Blandhol 11 poeng (Aktiv: 1947 - 1962)
Helge Tollefsen 10 poeng (Aktiv: 2017 - 2019)
Jonny Fon 9 poeng (Aktiv: 2012 - 2015)
Jan Erik Bamrud 8 poeng (Aktiv: 2013 - 2019)
Liv Midtskogen 7 poeng (Aktiv: 1978)
Runar H. Olsen