/ / / Om FILMUTVALGET i NSFF

Om FILMUTVALGET i NSFF

Visjon; lage bedre hverdagsfilm uansett verktøy!

FILMUTVALGET skal primært ivareta filmerens interesser; uansett verktøy; videokamera eller DSLR-kamera. Å lage engasjerende hverdagsfilm; fortellinger basert på god lyd og gode bilder. Med bilder menes film, stills, grafikk og selvsagt en kombinasjon av disse.

DSLR-filmerenFILMUTVALGET vil i 2013 fortsatt fokusere på å stimulere til økt kvalitet på hverdagsfilmen. En god hverdagsfilm er basert på historiske lyd- og billedelementer gjort spesielt severdig for publikum gjennom klipping/ redigering/ lydbearbeiding med dataverktøy som hjelpemiddel. Alle har vi et film og/ eller fotoverktøy og alle har vi dataverktøy som vi kan bruke til dette.

For den som ikke har tatt steget inn i filmsegmentet, men som besitter verktøyet, så har FILMUTVALGET og de tilsluttede medlemsklubbene noe å tilby mht å bli bedre til å lage hverdagsfilm ved hjelp av lyd/ bilder og film.

Ta kontakt med FILMUTVALGET hvis du vil utvikle deg som filmamatør; du finner nødvendig kontaktinformasjon på NSFF sine sider for tillitsvalgte.

Etterskrift:

Film har siden århundreskiftet 1800/1900 vært et viktig medium som har engasjert verdenspublikumet i sterk grad. I 2013 er ikke dette engasjementet redusert. Tvert i mot. Vi fortsetter med å dokumentere hverdagen hvor hverdagsfilm kanskje bare får større og større verdi for folk flest!

Norges Amatørfilmforbund opphører fra 01.01.2013:

Gjennom 60 år har Norges Amatørfilmforbund tjent den jevne norske amatørfilmer med målsetning om å få ”Ola & Kari” til å lage best mulig hverdagsfilmfilm. Det gamle forbundsstyrets medlemmer går nå inn i FILMUTVALGET i NSFF. Målsetningen er at det gamle forbundets 10 medlemsklubber og 260 medlemmer (2012) følger opp og blir medlem av NSFF. Det vil våren 2013 gi svar på.

http://www.naff.no/


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....