/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Gratulerer med dagen alle fotovenner!

19.desember 1927 møttes representanter fra 3 klubber, til et stiftelsesmøte i Oslo. Resten av historien om NSFF kan du lese på www.nsff.no, men som all annen historie må den stadig skrives om etter hvert som ny informasjon kommer til.

Jubileumsåret 2012 har vært et av de mest aktive årene i NSFF sin historie, og jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at vi har markert norsk amatørfotografi på en så fantastisk måte både her i Norge og i utlandet.  For første gang i historien har vi hatt en utstilling på Preus Museum med bilder fra 1930 til dags dato, og at vi nå har en utstilling i Paris i FIAP sitt galleri, er også enestående. Dette er resultater av langsiktig arbeid og samt å være delaktig i de rette miljøene nasjonalt og internasjonalt.

NSFF har som visjon å løfte frem det beste av fotografi fra klubbmiljøet til et nasjonalt og internasjonalt plan. Interessen for å delta i internasjonale konkurranser er økende blant våre medlemmer, og vi ser av resultatene at norsk fotografi har et internasjonalt nivå.

Framtidsplaner for NSFF. I november hadde NSFF et seminar i Bergen, hvor Hovedstyret, inviterte tillitsvalgte og det nye filmutvalget var samlet for å diskutere hvor veien går videre med film & foto. NAFF- Norges Amatørfilm Forbund blir som kjent innlemmet i NSFF fra nyttår. Vi håper at alle 10 filmklubbene blir med videre og at vi klarer å inkludere filminteressen i de ordinære fotoklubbene. Det er mange gode ideer og planer, samt noen utfordringer venter på oss i 2013, men med den positivitet og innsatsvilje som finnes blant medlemmene i NSFF, er jeg sikker på at vi finner de beste løsningene for både film og foto.

Kurs & kompetanse. Vi har nå fått avtale med Fotoskolen.no, som er et nettbasert kurs for å bli en bedre fotograf. Vi har fått 50% rabatt på del 1 i kursrekken, og prisen er da kr.195,-

Photo Meet 2013. Vi er dessverre nødt til å avlyse det planlagte FIAP Photo Meet, som var planlagt til sommeren i Bergen. Den økonomiske krisen i Europa og det høye prisnivået i Norge har skremt folk fra å melde seg på.

Hederstegn. Det er mange tillitsvalgte i klubbene som har gjort seg fortjent til å bli hedret etter mange år med innsats for klubben og NSFF. Vi har hederstegnet EsNSFF- Eksellense Service, som utdeles på Landsmøtet, og søknadsfristen er 31.jauar. Info om dette finner dere på http://www.nsff.no/cms/index.php?page=hederstegn Dersom noen skal søke om FIAP hederstegn, finner dere mer informasjon på http://www.nsff.no/cms/index.php?page=fiap. Søknadsfristen er også her 31.januar.

Årbok 2012. Det er nå mulig å sende inn bilder til Årbok 2012. info om dette finnes på nsff.no. Vi satser på at det også denne gang blir bilder av høy kvalitet fordelt over flest mulig klubber. Intensjonen er at alle klubber med medlemmer som leverer inn, skal bli representert i årboken. Det blir en årbokjury fra 5 ulike klubber som velger ut bildene.

109 klubber. Jeg ønsker Fusa Fotoklubb fra Hordaland velkommen i NSFF. Vi er nå 109 klubber med tilsammen 4100 medlemmer.

Jeg ønsker alle en god jul!

Roald Synnevåg
HonENSFF – EFIAP-B
Leder i Norsk Selskap For Fotografi
Roald

 


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.229