/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

NM i Foto. Norgesmesterskap i foto har innleveringsfrist 15.oktober, og det er nå mulig å laste opp filer på www.nsff.no. Vær ute i god tid med innlevering både på www.nsff.no og med papirbilder som skal sendes samlet fra din klubb. Informasjon om NM i foto finner du på http://www.nsff.no/cms/index.php?page=Norgesmesterskap-i-Foto

Fotografiets Dag. Til tross for færre besøkende under årets arrangement på Preus Museum, er vi i NSFF godt fornøyd med vår stand og utstilling. Mange var innom for å få informasjon om NSFF, se på bilder eller bare slå av en prat med tillitsvalgte. En stor takk til de som gjorde en stor innsats for at norsk amatørfoto ble vist frem på en glimrende måte under fotografiets festdag.

Sponsorer. Vi er nå i en fase hvor det skal forhandles med sponsorer og samarbeidsparter. Vi håper å få langsiktige avtaler som gir forutsigbarhet og økonomiske fordeler for NSFF, samt gode medlemstilbud til våre medlemmer. Sponsorarbeid er vanskelig i en presset bransje, og vi må gi sponsorene spalteplass på vår arena for å kunne oppnå gode avtaler. Mer info om dette kommer senere.

Regionkontakter. Vi har nå fått en egen regionkontakt for Finnmark og Troms; Tor Gunnar Lehne fra Tromsø Fotoklubb. Vi har dermed 13 regionkontakter som i hovedsak har 2 arbeidsområder:

  • Kontakt med tillitsvalgte i NSFF medlemsklubber
    • Gi klubbtillitsvalgte den oppfølging og veiledning som trengs for å betjene klubbens tilgang på nsff.no
    • Informere om de medlemsfordeler NSFF har.
    • Skape aktiviteter i regionen; eks. kurs for tillitsvalgte, kurs i foto, utstillinger, foredrag.
  • Kontakt med klubber som ennå ikke er medlem i NSFF

Regionkontaktene har i september hatt et seminar sammen med webansvarlig og meg. Agendaen var i hovedsak å få kunnskap og informasjon om NSFF, for å kunne formidle dette videre ut i klubbene. Kontaktinformasjon til regionkontaktene finner du på: http://www.nsff.no/cms/index.php?page=kontakt

Til slutt vil jeg ønske Land Fotoklubb fra Oppland velkommen i selskapet, og minne om at det er fremdeles mulig å bestille jubileumskatalogen til NSFF. Info om den finner du på http://www.nsff.no/cms/index.php?page=nyhetsarkiv&nyhet_id=844

Roald Synnevåg
HonENSFF – EFIAP-B
Leder i Norsk Selskap For Fotografi
Roald

Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....