/ / Innsamling av historisk materiale

Innsamling av historisk materiale

NSFF er fremdeles interessert i å få tak i historisk materale

Det er en tidkrevende prosess å samle inn historisk materiell i en organisasjon hvor tillitsvalgte har vært spredt rundt om i hele landet over 85 år. Det er samlet inn ganske mye bilder, medlemsblader og dokumenter de siste årene, og alt dette er skannet. Originaler blir tatt vare på i vår samling ved Statsarkivet i Stavanger.

Vi er fremdeles på jakt etter gamle medlemsblader, etc. spesielt fra periodene 1966-1973, og 1980-1990.

NSFF sine medlemsblader har hatt like navn gjennom årene; Fotografi, Kamera, Månedsnytt, Fotoentusiasten, NSFF-info og infosider i Fotografi. Oversikt på det vi har av medlemsblader.

Vi mangler Landsmøtereferater fra 1957, 1963, 1971, 1985, 1989, 1991, 1993, og årsberetninger fra 1984, 1985, 1986, 1989, 1991, 1992.

Det mangler også avfotograferte Landskonkurranser fra 1987 (kontraster), 1986 (fritt motiv), 1985 (fritt motiv) og 1983 (kolleksjon) Dette var bildeserier som klubbene kunne leie. Bildeseriene kan ha blitt borte av ulike grunner, men kan også blitt gjenglemt i et klubblokale eller hjemme hos medlemmer.

Dersom du har slikt liggende i ditt arkiv, er vi svært interessert i å få dette skannet/kopiert, slik at NSFF sin historie blir mest mulig dokumentert.  Ta gjerne kontakt med Roald Synnevåg; leder@nsff.no   975 44 237

1932 1958

Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....