/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Godt nytt fotoår til dere alle!

NSFF har i år 85 årsjubileum, og det blir et år med mange arrangementer. NSFF skal være med å løfte det beste av det som skjer lokalt og regionalt til nasjonale arenaer og medier, samt bringe det beste av det nasjonale til internasjonale arenaer.

Norske fotografer har de siste årene vist at det er et høyt nivå, noe som tydelig kom frem da ungdomslandslaget fikk en 2.plass i FIAP. Jeg minner om at det fremdeles er mulig å levere inn bilder til årets Ungdomslandslag, fristen er 31.januar.

Det er valgt ut bilder til landslagene som skal delta i 16. FIAP Nature biennial og 32. Black & white biennial. Info om hvem som er med på disse lagene blir offentliggjort i nær fremtid.

NSFF skal være sterkt representert i Kristiansund på Nordic Light 24-28.april, med Årbokutstilling og utstilling av bilder fra 16. FIAP Nature biennial. Utstillingen fra nature biennialen blir også vist i Bodø 4-8.april.

Det årvisse Nasjonalt Fototreff vil i år gå av stabelen i Bergen i perioden 31.mai-3.juni og i løpet av kort tid vil arrangøren Bekkalokket Fotoklubb presentere programmet. I år blir det et urbant fototreff og alle arrangement blir i sentrumsnære områder. Det vil bli blant annet utstillinger, foredrag, byvandring og fotomaraton. Landskonkurransen blir offentliggjort på tradisjonelt vis med kåring av Årets klubb, Årets Fotograf og Årets Ungdomsfotograf, her blir det som alltid stor stemning og høyt spenningsnivå! Sett av disse vårdagene, bli med å gjøre dette til en opplevelseshelg!

Jeg vil minne om at innleveringsfristen til Årbok 2011 er 31.januar. Bildene leveres inn når du logger deg inn på din side her på www.nsff.no. I år blir det et større format på årboken.

Det er mange tillitsvalgte i klubbene som har gjort seg fortjent til å bli hedret etter mange år med innsats for klubben og NSFF. Vi har hederstegnet EsNSFF- Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi, som utdeles på Landsmøtet, og søknadsfristen er 31.jauar. Info om dette finner dere på http://www.nsff.no/cms/index.php?page=hederstegn

Dersom noen skal søke om FIAP hederstegn, finner dere mer informasjon på http://www.nsff.no/cms/index.php?page=fiap. Søknadsfristen er 31.januar.

Det er ikke lenger nødvendig å søke om internasjonale plaketter. Dersom du registrerer dine resultater i internasjonale konkurranser, blir du tildelt plaketter automatisk på samme måte som nasjonale plaketter. Registrering av resultatene gjør du ved å logge deg inn på din side her på www.nsff.no.

Webmaster Jan Arild Andresen har gjort en stor jobb med konkurransedatabasen og det jobbes med å få funksjoner i forhold til å registrere resultatene fra de nasjonale konkurransene med NSFF godkjenning.

NSFF er i stadig vekst, og har nå 105 klubber med til sammen over 3884 medlemmer. Jeg vil ønske Naturfotografene GLT velkommen i selskapet. Klarer vi å runde 4000 medlemmer i 2012?

Ha en fin fotovinter!

Roald Synnevåg
HonENSFF – EFIAP-B
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto:Ragnhild Engetrøen


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....