/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner!

Det har vært et travelt år med mange aktiviteter, og jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at våre utstillinger, stands, Nasjonalt Fototreff, Landskonkurranser, landslag, årbok, nettsider og seminarer, mm, har blitt realitet og i høy grad suksessfylt.

NSFF jobber med å få til flere og bedre medlemsfordeler. Mange sponsorer er interessert, men de vil også ha noe igjen i form av reklame og info ut til våre medlemmer. De fleste avtaler vi jobber med generer fordeler til medlemmene og medlemmenes bruk generer bedre økonomi i NSFF, og dermed en mulighet til å gi et stadig bedre tilbud til våre medlemmer rundt i det ganske land.  Den veksten vi har hatt det siste året er betydelig og vi ønsker å utvikle og forbedre medlemmenes muligheter innenfor NSFF.

Vi har i vinter fått en avtale med Jotta, som også gir NSFF en provisjon som igjen vil komme medlemmene til gode. Nytten av å ha en funksjonell backup av dokumenter og bilder, er noe mange bittert har erfart, og jeg håper mange gjør seg nytte av dette tilbudet.

NSFF har nå også inngått en avtale med Thon Hotellene, som blant annet innbefatter en rabatt på overnattinger og gratis møterom i forbindelse med arrangementer. Det er ingen forhåndsbetaling ved bestilling av overnatting Det er ingen forhåndsbetaling ved bestilling av overnatting på nett og mulighet for avbestilling helt frem til innsjekkingsdag når man har bestilt med Thon fordelskort og oppgitt NSFF som selskap. NSFF har også i denne avtalen en provisjon på antall solgte overnattinger. Detaljer rundt denne avtalen vil komme senere.

Det er nå mulig å sende inn bilder til Årbok 2011. info om dette finnes på nsff.no. Vi satser på at det også denne gang blir bilder av høy kvalitet fordelt over flest mulig klubber. Intensjonen er at alle klubber med medlemmer som leverer inn, skal bli representert i årboken. Det blir en årbokjury fra 5 ulike klubber som velger ut bildene. Bildene fra årboken blir utstilt på Nordic Light, og på utstillingsområdet kommer vi til å ha en kafé som vi ønsker skal være et samlingssted for våre medlemmer.

NSFF leverer nå i desember inn en søknad til FIAP om å få arrangere kongressen i 2012. Den skulle opprinnelig arrangeres på Mallorca, men på grunn av de økonomiske forholdene i Spania, har de trukket seg. Mer info om FIAP finnes på: http://www.nsff.no/cms/index.php?page=fiap Hans Birkelund og Olav-Inge Alfheim fra Bodø FK er i samarbeid med Thon Hotellet i Bodø allerede i gang med å planlegge kongressen. Dette kan bli en fantastisk norgesreklame om vi får arrangementet.

Jeg ønsker alle en god jul!

Roald Synnevåg
HonENSFF – EFIAP-B
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto: Ragnhild Engetrøen


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....