/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner!

Fotografiets Dag ble i år en suksess med over 1000 besøkende på vår stand. Dette er det meste som vi har hatt noen gang. Vår nyinnkjøpte 46“ tv-skjerm viste premierte bilder fra vårens Landskonkurranse. Liz Palm fra Oslo Kamera Klubb, var vår spesielt inviterte utstiller, fordi vi har tradisjon for å bruke den som ble Årets Fotograf året før. 30 innrammete bilder fra sommerutstillingen som vi hadde i Fotografiens Hus ble hengt opp, og det var lagt frem brosjyrer og årbøker. Takk til Horten Fotoklubb som arrangerte fotosprint og til NSFF tillitsvalgte som bidro til at dagen ble en suksess. Flere av våre medlemmer var valgt ut av en jury for å stille ut sine bilder. Det var veldig hyggelig å treffe de av våre medlemmer som stakk innom vår stand for å slå av en prat.

Jeg vil minne om at det er søknadsfrist 1.oktober til stipend og arrangementsstøtte. Søknader kan sendes til leder@nsff.no Info om finnes på: http://www.nsff.no/cms/index.php?page=medlemsfordeler

NSFF Landskonkurranse er Norges største fotokonkurranse, som har vært avholdt uavbrutt siden 1930, og kan dermed kalles Norgesmesterskapet i foto. Konkurransen har to runder (vår og høst) og er åpen for alle medlemmer i NSFF. Årets Klubb, Årets Ungdomsfotograf og Årets Fotograf blir kåret etter vårens konkurranse og blir offentliggjort på Nasjonalt Fototreff i Bergen i juni. Det blir pokal til høstens rundevinnere. Info og konkurranseregler finner du på www.nsff.no Papirbildene skal sendes samlet fra hver klubb og må være i Trondheim innen 15.oktober. Digitale filer leveres inn via din innlogging på www.nsff.no

Vårt Landslag kom et stykke ned på resultatlisten i FIAP sin 26.Projected Images Biennial med en 28.plass, men vi var i godt selskap med Danmark (29.plass). Vi får heller glede oss over at det Finske laget ble nr.5.

Arbeidet med jubileumsbok og utstilling ved Preus museum sommeren 2012 er godt i gang. Komiteen består av Ingrid Nilsson- direktør Preus Museum, Hanne Holm-Johnsen - konservator/kurator Preus Museum, Eivind Lentz og undertegnede. Mer info om dette vil komme etter hvert.

Når en organisasjon vokser så raskt som NSFF er det viktig med kulturbygging, felles informasjon, arbeidsfordeling og tanker om fremtiden for selskapet. Derfor skal Hovedstyret, alle arbeidsutvalg og regionkontakter ha et seminar i Trondheim 15-16.oktober.

NSFF har nå 104 klubber med til sammen over 3600 medlemmer. Jeg vil ønske Egersund Fotoklubb velkommen i selskapet.

Jeg ønsker alle deltakere lykke til i høstens Landskonkurranse.

Med vennlig hilsen

Roald Synnevåg
HonENSFF – EFIAP-B
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto: Ragnhild Engetrøen


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.115