/ / / Leif Preus viser fotografi i Horten

Leif Preus viser fotografi i Horten

En sjelden mulighet til å se Leif Preus sin bildesamling 18. august 2011 kl 1200

Visning av fotografier i Horten 18. august 2011

Torsdag 18. august 2011 kl. 12 vil jeg i lagerbygningen langs veien ved Elgstien/Mårstien i Horten, presentere en del av de fotografier jeg gjennom mitt virke som fotograf i over femti år har arbeidet med. Det dreier seg om fotografier i formater fra 6x6 cm. opp til 100x130 cm. - et par til og med enda større, men de fleste i passende veggformater. Farvebilder og sort/hvitt bilder med kjente og ukjente motiver. Det vil bli vist eksempler på mine første forsøk som profesjonell fotograf i Storgt. 44 i 1956, og siden jeg fortsatt er aktiv som fotograf - kun på eget oppdrag - også noen nyere bilder.

Utstillingen vil vise hvilken omfattende kulturhistorisk kilde det dreier seg om. En samling som forteller om et bysamfunns overgang fra marineby med skipsbygging til å bli et produksjons-.og forskningssentrum for elektronisk industri på verdensbasis. En samling som viser fotografiets utvikling fra nittenfemtiårene til i dag. En samling fotografier som forteller om utviklingen fra å lage noen fotografier i et bryggerhus til å bli landets ledende fotobedrift med en produksjon på 32 000 fotografier pr time. En samling som viser utviklingen av Preus Fotomuseum, slikt skjer bare en gang. Anvendt fotografi såvel som kunstnerisk fotografi. En fotohistorisk kilde lik ingen andre

I samtaleform vil jeg kommentere noe av bildene, og det er anledning til spørsmål. 

Under planleggingen av denne utstilling har jeg møtt interesse fra flere hold. Lånet av lagerbygningen er midlertidig, utstillingen må tas ned om få uker. Hvis ikke samlingen bevares, kan den gå tapt for eftertiden. Ytterligere opplysninger vil bli gitt på visningen. 

Velkommen til visningen den 18. august 2011 kl 1200. Arrangementet er åpent for alle, kanskje kommer et bilde av kongen, og lagerbygningen er stor og har plass til mange. Bildene kan også sees fredag 19.de august 12-14 og 18-20. Andre visninger efter avtale.

Vennlig hilsen Leif Preus

98 44 87 28

leif.preus@c2i.net

 

PS. Jeg vil samtidig gjøre kjent at jeg skal ha en salgsutstilling i Galleriet i Stallen i Horten i oktober d.å. Mer om dette senere.


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.103