/ / Kongens Fortjenstmedalje til Thor Melhuus

Kongens Fortjenstmedalje til Thor Melhuus

Thor Melhuus

Foto: Wenche Aune

Thor Melhuus har gjort en meget stor innsats for fotografiet i Norge. Han er lidenskapelig interessert i fotografiet, både innen amatørmiljøet og som profesjonelle fotograf.

Han er raus med å dele sin kunnskap, og har arrangert en lang rekke seminarer og har i mange år vært en mye brukt foredragsholder på landsmøter i Norges Fotografforbund og i alle 11 fotograflaugene rundt om i Norge.

Thor er hedret av NSFF- Norsk Selskap For Fotografi og NFF- Norges Fotografforbund og er i tillegg blitt tildelt svært mange internasjonale æresbevisninger. For sin iherdige innsats som foredragsholder. Ble han i Chicago i 1995 tildelt Master of Photography PPA.

Thor kjøpte Atelier Hilfling i Trondheim og startet sitt eget firma Thor Melhuus as i november 1962. Han hadde da vært en amatørfotograf i 12 år. Før han startet sin egen virksomhet, hadde han vært Kaptein i Hæren, salgsmann i livsforsikring og noen måneder som kontorsjef ved Knut Aunes Kunstforlag.  Thor tok svennebrev som reklamefotograf i 1965.

Thor er grunnlegger av The Fame Portrait Group, som ble stiftet i januar 1971. Gjennom 15 år i perioden fra 1971 til 1986, organiserte og gjennomførte Thor gjennomsnittlig 3-4 årlige seminarer for medlemmene i Fame gruppen, med ham selv som instruktør, foredragsholder og leder. Minst et årlig møte med en utenlandsk foredragsholder eller reise til ulike land for å besøke kollegaer for å lære. En av Fame gruppens viktigste utstillinger så langt, var i Washington i 1992. Thor ble invitert av den Norske Ambassaden i USA til å holde en utstilling ved kunstgalleriet til Verdens Pengefond. Media skrev: ”Utstillingen viser 250 fotografier av 58 portrettfotografer, noen danske, finske og svenske, men flest norske, som representerer det beste av skandinavisk portrett- og landskapsfotografering i dag”

Thor har hatt flere tillitsverv i NSFF, og har blant annet vært President i 4 år og Visepresident i 2 år. Han var redaktør for Kamera i en lang årrekke på 50 og 60 tallet. Fototidsskriftet ”Kamera” var forløperen til dagens Fotografi, og kom ut med 8-10 nummer i året.

På NSFF Landsmøte i 2009 overrakte han sin innbundne samling av Kamera fra tidsperioden 1949 til 1964 til NSFF. En gave som vi er svært takknemlig for og som vil bli oppbevart i våre arkiver ved Statsarkivet.

For sitt arbeid som tillitsvalgt i Trondhjems Kameraklubb og NSFF, ble Thor utnevnt til EsNSFF- Eksellense Service i 2009. For sin betydelige innsats for NSFF og amatørfotomiljøet i Norge, og for sin mangeårige innsats for Norsk fotografi, ble Thor ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF på Landsmøtet i Tønsberg i 2009.

Fotografiske titler

Fellow British Institute of Professional Photographers – FBIPP 1976
Vinner av Norges Fotografforbund sin første gullmedalje   1976
European Master of Photography- EUROPHOT – EMP 1978
Fellow Professional Fame Photographers – FPFP 1980
Hederstegnet Trondheim Håndverksforening   1993
Hederstegnet Norges Fotografforbund    1982
Livstidsmedlem av Professional Photographers of America  1995
Æresmedlem i Trondhjems Kameraklubb 1980
Æresmedlem i Norges Fotografforbund   1994
Æresmedlem i Trøndelag Fotograflaug 1994
Æresmedlem Professional Photographers of America – Hon.M.Photogr 1995
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi 2009
Æresmedlem i Norsk Selskap For Fotografi 2009

                                               


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.088