/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner!

Årbok 2010 er nå sendt ut til alle medlemmer, og det er hyggelig å kunne meddele at bildene ble til en flott utstilling under Nordic Light i Kristiansund. Utstillingen vil også bli vist i Ålesund under Nasjonalt Fototreff.  Jeg vil gratulere alle som fikk bilder med i boken, og samtidig rette en stor takk til alle som har vært med å gjøre både årets bok og utstilling til en suksess. NSFF hadde også en presentasjon på skjerm av Landskonkurransene i 2010. Det vurderes om årbokens format skal endres til neste år. Dette er fordi antall bilder og sider i årboken nå har nådd en grense for hva som er mulig med et slikt format og innbinding.

Fotovideo er nå en av sponsorene til NSFF, og vil komme med tilbud til våre medlemmer og bidra med premier i Landskonkurransen. For å få til gode avtaler med sponsorer må vi gi eksklusivitet på deres produkter, dette medfører at vi ikke kan gi plass for andre. Nikon betaler porto for utsendelse av årbøker til alle medlemmene, samt premier i Landskonkurransen. Epson gir premie til Årets klubb i Landskonkurransen samt papir og blekk til utstillinger og biennaler. Uten disse sponsorene ville vi umulig ha klart det aktivitetsnivået vi har i dag, og vi er glade for det gode samarbeidet. Sponsorene kommer til å være tilstede under årets Nasjonale Fototreff i Ålesund.

 Resultatene fra spørreundersøkelsene som NSFF har gjennomført blant sine medlemsklubber vil bli lagt ut på nsff.no. Det er 54 klubber som har svart, et tall vi gjerne hadde sett var høyere. Vi er likevel fornøyd med svarene og tilbakemeldingene. Tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsene gir oss noen signaler om hva medlemmene ønsker, og jeg håper vi har ressurser for å kunne iverksette og imøtekomme flest mulig av ønskene.

Når det gjelder spørreundersøkelsen som ble sendt ut til ungdomsmedlemmene kunne svarprosenten vært mye bedre. Det gir oss likevel en del ideer om hva ungdommene ønsker av aktiviteter, og vi skal strekke oss så langt vi kan for å tilrettelegge for økt ungdomsaktivitet.

 NSFF skal i 2012 arrangere 16. FIAP Nature Biennal. Bodø fotoklubb blir klubben som har ansvar for gjennomføringen og det blir utstillinger i Bodø og i Kristiansund under Nordic Light. Det er 3 gang Norge arrangerer en FIAP Biennal, men det er 45 år siden sist gang. Vi ønsker Bodø Fotoklubb lykke til med arbeidet!

 Nå i vår er det mange av våre medlemmer som har fått gode resultater i internasjonale konkurranser med FIAP patronat. Bodø FK, Trondhjems KK, Fokus FK og Bekkalokket FK er klubber som satser internasjonalt, og som gjør det bra både som klubber og med individuelle resultater.  Vi i NSFF kan bare oppfordre til internasjonal deltagelse, det er inspirerende når man sanker heder utenlands, og i tillegg er det en fin måte å skape aktivitet i klubbene.

Jeg ønsker Lillehammer Kameraklubb og Lillesand Fotoklubb velkommen i NSFF, som nå har 99 klubber. Vi ser frem til medlem nummer 100!

Nasjonalt Fototreff i Ålesund har nå påmeldt over 100 deltakere. Dette er en stor økning i antall deltagere, og en svært hyggelig utvikling. Jeg er sikker på at det blir en flott opplevelse og ser frem til hyggelige dager i jugendbyen med gode fotovenner.

Med vennlig hilsen

Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto: Ragnhild Engetrøen

 


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....