/ / / Landsmøtedokumenter

Landsmøtedokumenter

Her er relevante dokumenter til Landsmøtet 2011

Forslag til Landsmøtet 2011

Valgkomiteens innstilling 2011

NSFF Årsberetning 2010

Budsjett 2011

Regnskap 2009

Regnskaps rapport 2009

Regnskap_2009_Kommentarer_Økonomiansvarlig

Regnskap 2010

Regnskap_2010_Kommentarer_Økonomiansvarlig

Regnskapsrapport 2010

Resultat_og_Balanseregnskap_2010

Revisors_Kommentarer_2010

 

Fullmaktskjema

NSFF Vedtekter 2010

§ 12 Stemmerett
På landsmøte har medlemsklubbene stemmerett etter følgende tabell:
- Klubber med inntil 5 medlemmer, 3 stemmer
- Klubber med 6 - 10 medlemmer, 5 stemmer
- Klubber med11 - 20 medlemmer, 10 stemmer
- Klubber med 21 - 30 medlemmer, 15 stemmer
- Klubber med 31 - 40 medlemmer, 20 stemmer
- Klubber med 41 - 50 medlemmer, 25 stemmer
- Klubber med 51 - 60 medlemmer, 30 stemmer
- Klubber med 61 - 70 medlemmer, 35 stemmer
- Klubber med 71 - 80 medlemmer, 40 stemmer
- Klubber med 81 - 90 medlemmer, 45 stemmer
- Klubber med 91 -100 medlemmer, 50 stemmer
- Ytterlig 5 stemmer for hvert 10 medlem.

En klubb har stemmerett for det antall medlemmer den har meldt inn i NSFF og betalt kontingenten for
tre uker forut for Landsmøtet. Direktemedlemmer som har betalt kontingenten senest tre uker forut for
Landsmøtet, har en stemme.

§ 13 Avstemningsregler
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. I tillegg må minst 2/3 av det totale
antall stemmer som er representert på Landsmøtet være avgitt. Øvrige forslag vedtas med alminnelig
flertall.

§ 14 Fullmakt
Medlemsklubber og direktemedlemmer som ikke er til stede på Landsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til
Hovedstyret eller annen landsmøtedeltaker.

Fullmakten kan inneholde instruks for hvordan fullmektigen skal stemme i en eller flere saker.
Ved Landsmøtets åpning skal fullmaktene godkjennes av en representant fra Hovedstyret og
møteleder, samt en delegat fra de møtende medlemsklubber eller et direktemedlem.


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.113