/ / / INVITASJON TIL UTENDØRS JURYERT UTSTILLING PÅ FOTOGRAFIETS DAG

INVITASJON TIL UTENDØRS JURYERT UTSTILLING PÅ FOTOGRAFIETS DAG

Fotografiets dag arrangeres for femte gang søndag 28. august 2011 på Karljohansvern i Horten. Amatører og profesjonelle, kunstnere og kommersielle i hele Norden oppfordres til å sende inn bilder for juryering.

FOTOGRAFIETS DAG 2011

Fristen for innsendelse er 19. mai 2011. 

Fotografiets dag 2010 hadde over 1200 besøkende. I år som i fjor blir det utstillinger, foredrag og aktiviteter for alle, så vel familier som kunstnere, fagfolk og amatører, utendørs og innendørs. Hovedattraksjonen under Fotografiets dag er den store utendørs utstillingen. 

Du inviteres nå til å sende inn bilder via e-post til den juryerte utstillingen. Motiv velges på fritt grunnlag. Det eneste vi ønsker oss er at bildene skal vise et personlig og estetisk engasjement! Med dette mener vi at bildene du sender inn skal vise en interesse for omgivelsene som går lenger enn et tilfeldig blikk. Bildene velges ut av en fagjury.

Du kan sende inn opptil seks bilder. Bildene bør vise en tematisk sammenheng selv om de ikke nødvendigvis er en serie. Juryen ser etter bilder med en visuell kvalitet. Juryen står fritt til å velge de bildene som skal vises.

Juryen vil premiere de mest spennende bidragene. Etter at juryarbeidet er foretatt vil de utvalgte fotografene få bekreftelse på deltakelse. NB: På Fotografiets dag den 28. august tar fotografene selv med bildene sine og monterer dem på anvist plass. 

Fotografiets dag arrangeres av Preus museum i samarbeid med Norges Fotografforbund, Forbundet Frie Fotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Norsk Selskap for Fotografi, Norske Naturfotografer og Norsk Fotohistorisk Forening – Preus museums venner.

Vi sees i Horten den 28. august!

SLIK SENDER DU INN BILDENE:

• Velg ut opptil 6 bilder. 

• Hver av de digitale bildefilene må ha en størrelse på maksimum 2MB og være lagret i JPEG-format. Det er viktig at hver av filene du sender ikke er større, ellers får vi problemer med å ta imot alle som sender inn. Tituler hver JPEG bildefil med eget navn (etternavn_fornavn) og nummerer dem (1, 2, 3). Eksempel: ’’olsen_gry1”; ’’olsen_gry2’’, osv. 

• Send inn bildene via e-post til fotografietsdag@preusmuseum.no og merk emnefeltet med ditt navn. Du vil i løpet av noen dager få en bekreftelse på at bildene er mottatt.

• Juryavgift: Innbetal kr. 200 til kontonummer 25050717820, og skriv i merknader ’’Juryavgift [ditt etternavn og fornavn] 2011’’. 

• Dersom du ønsker å legge ved en kort prosjektbeskrivelse, kan du gjøre det i e-posten. Max 200 ord!

• Frist for innsending av bilder og betaling er 19. mai 2011. 

• OBS! For juryering mottar vi kun digitale bildefiler. 


Kontaktperson på Preus museum: 
Ingri Østerholt 
ingri.osterholt@preusmuseum.no
+ 47 404 42 104


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....