/ / Medlemskap i Norsk Fotohistorisk Forening

Medlemskap i Norsk Fotohistorisk Forening

Meld deg inn nå i Norsk Fotohistorisk Forening – Preus museums venner og få gratis et eksemplar av katalogen til utstillingen Kunst eller kitsch?

Kunst eller kitsch

Kunst eller kitsch? Piktorialisme i Preus museums samlinger! Teksten er forfattet av Hanne Holm-Johnsen, og den flotte boken på 192 sider inneholder 112 fotografier.

Flere medlemsfordeler:
a) Gratis inngang på Preus museum
b) 10 % i museets butikk/kafe
c) Invitasjoner til åpninger på Preus museum
d) Invitasjoner til foredrag/arrangementer i regi av foreningen
e) Invitasjoner til frivillig arbeide ved arrangementer/prosjekter på Preus museum, bl.a. på Fotografiets dag
f) Gratis eksemplar av nye utgivelser i skriftserien
Pkt. a og b gjelder ved fremvisning av medlemskort med bankkvittering.

Kontingent i 2011 er kr 200,-.

Send navn og adresse til venner.fotohistorie@preusmuseum.no, eller meld deg inn når du er på Preus museum!

Mer informasjon om foreningen og andre nyheter finner du på nfhf.no


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.131