/ / Narvikkalenderen 2012

Narvikkalenderen 2012

Innlevering av bilder til Narvikkalenderen 2012 er i gang. Innlevering skjer via NSFF sitt system for konkurranseinnlevering innen utgangen av mars.

Narvik kameraklubb gir kvart år ut Narvikkalenderen, med bilder frå Narvik og området rundt.

Vanligvis har kalenderen vert i sal fra november, men i år har styret bestemt å framskynda arbeidet. Målet er å ha kalenderen klar til sommeren. Klubbmedlemmer som ønsker å bidra til kalenderen må derfor levere bildene innan utgangen av mars.

Nytt i år, er at me skal bruka NSFF sitt system for konkurranseinnlevering. Kvart enkelt medlem kan logga seg inn på NSFF og lasta opp bilder direkte via internett. Det er med andre ord slutt på minnepinnar, CDar og e-post som fort kan bli litt kaotisk.

Kvart medlem kan levera opp til 12 bilder. Det er fint dersom det er bilder frå fleire ulike månadar.

For at arbeidet skal gå så smertefritt som mulig for kalendergruppa, skal tittelen på bildet som laster opp være på formen:

Tittel: Månad-Tittel

Tittelen blir lagt inn på sida til NSFF når de lastar opp bildet. Det blir da enkelt for kalendergruppa og sortera bildene etter månad i etterkant. Sjølve filnavnet har ingen betydning.

Narvikkalenderen - Mars 2010
Foto: Bjarte Hoff (øverst)
        Viktor Johansen (nede t.v.)
        Ørnulf Jenssen (nede t.h.)

Dersom  de er ukjente med NSFF sitt system for konkurranseinnlevering, er det lagt ut ein liten video som går gjennom dei viktigaste stega:

Klikk her for å sjå videoen
(PS! Det kan ta litt tid før videoen startar)

Korreksjon
Bildet skal ha ein størrelse på 2400 pixlar på lengste side, ikkje 2600 som det blir vist i videoen.

Skulle de få problem eller ha spørsmål, vennligst ta kontakt med eit av medlemmane i kalendergruppa:

Hans Jørgen Rasmussen
Bjarte Hoff
Per Granaune
Ørnulf Jenssen


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.106