/ / Klubbnyheter på nsff.no

Klubbnyheter på nsff.no

Det har i lengre tid vært mulig å legge nyheter om din fotoklubb ut på nsff.no, og dette er nå utvidet til direkte utsending pr epost til alle medlemmer i din fotoklubb.

Alle medlemsklubber har nå tilgang til å legge ut interne klubbnyheter på nsff.no, og sende nyhetene direkte til klubbens enkeltmedlemmer.

For noen klubber er dette ikke relevant, da de allerede har fungerende systemer for dette, mens for andre klubber kan dette være et alternativ til epostlister som litt for sjeldent blir oppdatert, eller til en hjemmeside som alt for sjeldent blir oppdatert.

For alle klubber er det en link merket "Nyheter", den finnes ved å følge denne linken og deretter gå til din egen fotoklubbs side: http://www.nsff.no/cms/index.php?page=klubboversikt

I hver klubb er det satt opp ett medlem som er "nyhetsansvarlig". Vedkommende kan etter innlogging opprette nye nyheter, redigere nyheter og sende ut gruppevise epostmeldinger til medlemmene i din fotoklubb. I de tilfellene hvor det ikke er satt opp en person i denne rollen er det klubbens registeransvarlig som har tilgang.

Det hele er på basisnivå, og en utvidelse som kan tenkes lagt inn er at nyhetsansvarlig får tilgang til å legge til ett eller flere klubbmedlemmer slik at klubben får en slags "nyhetsredaksjon".

Logg deg inn og bruk kommentarfeltet dersom du har forslag eller ønsker.

nsff webdrift

Jan A Andresen


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.124