/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner

2010 har vært et aktivt år for NSFF, med blant annet utstilling på Nordic Light Internasjonal festival of Photography og et flott Nasjonalt Fototreff i Bodø. Vi har også hevdet oss bra i flere FIAP Biennialer.

NSFF har det siste året økt med 700 medlemmer og 14 medlemsklubber. Vi er nå 3226 medlemmer og 85 klubber, og det er flere klubber som har meldt sin interesse for å melde seg inn i 2011. Det er registrert 120 ungdomsmedlemmer.

Mange tillitsvalgte i klubbene har gjort en innsats i mange år og bør derfor hedres. 31.januar er søknadsfrist for NSFF hederstegn og FIAP hederstegn. Nærmere informasjon og søknadsskjema finner dere på: NSFF Hederstegn 

Det som blir nytt i 2011 er at alle som ønsker å levere inn bilder i Landskonkurransene og til årbok 2010 må gjøre dette ved å logge seg på www.nsff.no og levere inn digitale filer. Derfor er det viktig at registreringsansvarlig i din klubb har orden på medlemslister og at du selv registrerer deg med passord og holder orden på dine personalia.

Det er allerede en del som har levert inn sine bilder til Årbok 2010, det vil bli en jury på 5 personer som er satt sammen fra ulike klubber rundt om i landet, og bildene blir anonymisert under utvelgelsen. Jeg håper dere benytter juleferien til å levere inn bilder til årboken.

Hovedstyret ønsker alle medlemmer en riktig god jul

Med vennlig hilsen

Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....