/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Stein A. Roald fra Ålesund Kameraklubb blir 13. desember tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for sin innsats for fotografiet og da i særdeleshet for amatørfotomiljøet i Norge. Han har i mange år gjort en stor innsats i NSFF og i Ålesund KK. Dette er en stor begivenhet i norsk fotomiljø. Stein er den første NSFF søker denne heder for, men han blir nok ikke den siste.

Jeg har vært på Preus Museum for å leite i arkivene, og jeg finner stadig historisk materiale som angår NSFF. Mye av klubbenes historie er også knyttet til dette materialet. Vi har fremdeles noen hull i historien fra perioden1966-1973 og fra 1980–1993. Se link til: http://www.nsff.no/cms/index.php?page=nyhetsarkiv&nyhet_id=488 Har du eller kjenner du noen som kan være i besittelse av gamle medlemsblader og infoskriv fra disse periodene, er jeg svært takknemlig om du tar kontakt med meg.

I forbindelse med NSFF sitt 85-årsjubileum  i 2012, skal vi ha en stor utstilling ved Preus Museum. Vi skal stille ut vinnerbilder fra Landskonkurransene helt tilbake fra starten i 1930 til 2012. Det vil gi et historisk perspektiv over motivvalg og fototeknisk utførelse. Vi ønsker derfor å få tak i originalbilder som har fått gullmedalje i Landskonkurransene og håper at autorene vil låne oss bildene eller aller helst donere dem til en historisk samling som vil bli oppbevart på Preus Museum for ettertiden.

Høstens Landskonkurranse er nå over og jeg vil gratulere vinnerne. En stor takk til Konkurranseutvalget og juryen som har gjennomført administrering og juryering på en fin måte.

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto: Kari Bernardini


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....