/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Det er snart innlevering til høstens runde av Landskonkurransen og Ungdomslandskonkurransen og i år ser vi oss nødt til å ha en innskjerping av konkurransereglene. Utvalget som håndterer bildene har sett en stadig økning av bilder som ikke er merket i henhold til regelverket, og dette medfører svært mye ekstraarbeid. Som en konsekvens av dette ser man seg heretter nødt til å ekskludere bilder som ikke overholder reglene. Dette kan høres strengt ut, men med respekt for den tiden tillitsvalgte må bruke for å rette opp de feil som gjøres med merking av bilder og filmerking, er det dessverre nødvendig. Konkurranseutvalget har laget beskrivelser for hvordan filer skal merkes og vi oppfordrer klubbene til å ha fokus på dette og hjelpe sine medlemmer slik at vi unngår at noen blir ekskludert. Nytt i høst er at alle papirbilder skal leveres i A3 og uten tykk passepartout. Hensikten er å gi alle autorer et mest mulig likt utgangspunkt, og vi tror dette vil gi en bedre og mer rettferdig bedømming hos en jury, der tidligere små bilder druknet i mengden blant A3/30x40 cm bilder. Har du bilder som er mindre enn A3, så lim bildene på en tynn A3 papp.

Nå i høst er det 5.Clubs World Cup, som er en konkurranse mellom klubber på verdensbasis, det nærmeste man kommer et VM for fotoklubber. Alle klubber som er medlem i NSFF kan delta i denne konkurransen. Noen av våre klubber har gjort det relativt bra tidligere og trenger dere hjelp og veiledning, ta kontakt med noen i vårt internasjonale utvalg. Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta, slik at vi kan få vist frem hvilket høyt nivå det er på norsk amatørfotografi!

Fotografiets Dag i Horten ble en flott fotobegivenhet og jeg vil takke Tønsberg KK og Horten FK som arrangerte fotosprinten. Flere av våre medlemmer var utstillere i den juryerte delen av utstillingene og både NSFF og de lokale klubbene fikk vist seg frem. Jeg håper at neste år kan vi bli enda mer synlig og at vi får vist bredden innen amatørfotomiljøet i Norge.

NSFF har nå 84 klubber med til sammen over 3000 medlemmer, vi har ikke vært så mange medlemmer siden 60 tallet. Jeg vil ønske Jondal Kameraklubb, Nittedal Fotoklubb og Steria Photo One, velkommen i selskapet.

Jeg ønsker alle lykke til i Landskonkurransen!

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto: Kari Bernardini


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....