/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Nasjonalt Fototreff 2010 i Bodø ble en stor suksess, og over 50 deltagere og sponsorer fikk en uforglemmelig langhelg med mange flotte arrangementer. Bodø FK har gjort en glimrende jobb med dette flotte arrangementet, og Hovedstyret retter en stor takk til arrangementskomiteen for strålende innsats. Neste års Nasjonale Fototreff blir i Ålesund og vi ser allerede frem til å komme til jugendbyen!

Hei alle fotovenner

Resultatet av Landskonkurransen vår 2010 ble offentliggjort i Bodø, og Hovedstyret tar hatten av og gratulerer sammenlagtvinnerne: Årets Fotograf ble Liz Palm fra Oslo KK, årets ungdomsfotograf ble Egil Gjøran Otterholm fra Kristiansund KK og årets klubb ble Bekkalokket Fotoklubb. Sterk innsats i et tett felt med høy kvalitet på de innsendte bildene!

Hovedstyret retter en stor takk til avtroppende styremedlemmer Olav-Inge Alfheim fra Bodø FK, Per Harald Strøm fra Oslo KK og Valgkomiteen fra Tønsberg KK for den innsats de har gjort for NSFF.

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske nye styremedlemmer, varamedlemmer og regionskontakter velkommen til innsats i NSFF. Sammen skal vi øke aktiviteten og ha en tettere kontakt med tillitsvalgte i klubbene.

NSFF sitt 51. ordinære Landsmøte hadde mange saker å drøfte. Det nye  i 2011 er at deltagelse i Landskonkurransene blir gratis, men den blir fortsatt forbeholdt medlemmer i NSFF.  Kontingenten i NSFF blir økt til kr. 150,- og det blir 50 % rabatt for medlemmer under 25 år.

Søknad om stipend og arrangementstøtte blir 1.april og 1.oktober i 2011. Det er totalt budsjettert med kr.45.000,- 

NSFF vil være tilstede med egen stand på Fotografiets dag i Horten 22.august og jeg håper å treffe mange av våre medlemmer der. Vår spesielt inviterte fotograf som får stille ut på Fotografiets dag blir i år Atle Garmann fra Bergen Kameraklubb.

NSFF er nå blitt medlem av Foto-Norge, som er en fellesorganisasjon for alle fotoorganisasjoner i Norge. Organisasjonen skal fremme fotografiets og filmens rolle i samfunnet og styrke samarbeidet mellom fotografene og forbundene, både for profesjonelle og amatører.

Jeg ønsker alle medlemmer i NSFF en riktig god fotosommer!

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto: Kari Bernardini


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....