/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner

NSFF hadde en flott ustilling i Kristiansund på Nordic Light International Festival Of Photography. Årbok 2009 ble presentert på festivalen og vi fikk mange flotte tilbakemeldinger. En takk til Årbokredaksjonen, som har lagt ned et stort arbeid med boken, og til de som gjorde en stor innsats for å få utstillingen på plass.

Det nærmer seg Landsmøte og Nasjonalt Fototreff i Bodø. Det er fremdeles mulig å melde seg på. Vi savner påmeldinger fra klubbene i Nord Norge, og siden det er første gang NSFF har et Landsmøte/Nasjonalt Fototreff i denne landsdelen, håper vi klubbene der slutter opp om dette flotte arrangementet. Jeg gleder meg til å treffe mange entusiastiske fotointeresserte i Bodø

Sakspapirer til Landsmøtet er lagt ut på http://www.nsff.no/cms/index.php?page=nyhetsarkiv&nyhet_id=568 og de klubbene som selv ikke kan stille med en delegat som har stemmerett, kan gi en fullmakt til Hovedstyret eller annen landsmøtedeltager om stemmegivning.

Jeg håper og tror at Hovedstyret får gjennomslag for de forslag som er fremlagt til Landsmøtet, fordi vi tror det vil føre til fremgang og større aktivitet for våre medlemmer.

Når det gjelder forslaget til kontingentøkning, er dette som regel et punkt det blir litt diskusjon om. Vår erfaring er at det er mange klubber som har en så lav kontingent at det er vansker med å få en sunn økonomi som gjør det mulig å tenke langsiktig. De mest aktive klubbene har en kontingent fra kr 400,- til 650,- dette er rimelig sett i forhold til andre fritidsaktiviteter det er naturlig å sammenligne seg med. Det er naturligvis opp til hver enkelt fotoklubb å styre sin egen kontingent, men det er i både medlemmenes og NSFF sin interesse at klubben har en tilfredsstillende økonomi, slik at vi kan opprettholde det gode mangfoldet i norsk fotografi.

Hovedstyret ønsker Skodje Fotoklubb, Statoil Fotoklubb Midt Norge og Rana Kameraklubb, velkommen til NSFF, vi er nå 81 klubber og over 2800 medlemmer.

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi
Roald

Til toppen

Do NOT follow this link! 0.333