/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner

Det tar tid å bygge opp en organisasjon og å skape en god og effektiv organisasjonsstruktur. Vi har tradisjonelt hatt en god kultur for dette i fotomiljøet, men det finnes alltid rom for forbedring. Det er en av grunnene til at Hovedstyret nå velger å knytte til seg flere tillitsvalgte i form av varamedlemmer og regionskontakter. Hovedstyret ønsker en tettere dialog med de tillitsvalgte ute i klubbene, og tanken er at regionskontakter i samarbeid med styrets medlemmer kan gi klubbene bedre oppfølging enn i dag. Det vil bli holdt et dagsseminar for varamedlemmer og regionskontakter i august, slik at de får god kjennskap til NSFF og på best mulig måte vil kunne gi klubbene den assistanse de måtte ha bruk for.

Det er mange klubber som er flinke til å oppdatere medlemsdatabasen, dette er veldig positivt! Vi ser til vår glede at hele 81 unge under 25 år er registrert, og Ungdomsutvalget har nå direkte kontakt med dem når det gjelder FIAP Biennaler og ungdomslandskonkurranser. 

I tillegg har vi klart å samle et ungdomslandslag som skal konkurrere mot andre land i den 32. FIAP Youth Print Biennial i Vietnam.

Årbok 2009 er nå i trykken og vil bli sendt ut til alle medlemmene i mai, og 100 utvalgte bilder fra denne vil bli utstilt på Nordic Light International Festivalen Of Photography i Kristiansund. Følg med i programmet dere som skal dit, så finner dere denne flotte utstillingen av NSFF-medlemmenes beste bilder i 2009.

Hovedstyret ønsker Innherred Fotoklubb, BBS Klubben Fotokameratene og Odda Fotoklubb velkommen til NSFF, vi er nå 78 klubber og rundt 2670 medlemmer.

Det er god påmelding til det Nasjonale Fototreffet i Bodø fra klubber i Sør Norge, og jeg regner også med at klubbene i Nord Norge støtter opp om det som tegner til å bli et flott møtepunkt for det norske fotoklubbmiljøet denne sommeren.

Jeg håper jeg treffer mange glade NSFF medlemmer i Kristiansund, og håper at vulkanasken ikke skaper for store problemer for festivalen!

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto: Tom Jarane


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....