/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner

Jan Arild Andresen, som er NSFF sin Webmaster, har lagt ned mye arbeid med medlemsdatabasen. Fordi at medlemmene nå skal registrere sin epostadresse og fødselsdato, er det mulig å sende ut meldinger og nyheter til eks. ungdommer.

Vi har nå for første gang sendt ut epost til alle medlemmene som er registrert med epostadresse. Selv om det var en god del feilmeldinger om epostadresser som er feil eller ikke i bruk, så er vi ganske fornøyd. De epostadressene som vi får feilmelding på er blitt fjernet.  

Siden nå Årbok 2009 snart skal sendes ut, må også postadressene være korrekt.

En spesiell takk til de mange medlemmer som har vært flinke til å oppdatere egne persondata selv, og til alle registeransvarlige i klubbene som også jevnlig logger seg inn for å føre tilsyn med sin egen klubbs medlemsregister.

Det nærmer seg Nasjonalt Fototreff i Bodø og Nordic Light. Det er nå tid for påmelding og bestilling av reise og overnatting. Det kan være gunstig å få ordnet dette i god tid, av hensyn til bla. priser.

Hovedstyret ønsker Trollkjelen Fotoklubb Voss FK, Hidra FK, Horten FK og Lom Knipsarlag velkommen til NSFF, vi er nå 75 klubber og rundt 2550 medlemmer.

Det nærmer seg innlevering til Landskonkurransen og Ungdomslandskonkurransen. Nå i vår blir det en norsk jury, og jeg ønsker alle våre medlemmer lykke til med deltagelsen

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto: Tom Jarane


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....