/ / Nye roller i din fotoklubb

Nye roller i din fotoklubb

Det er opprettet nye roller i NSFF's klubbregister: kasserer, sekretær, konkurranseansvarlig og ungdomsleder/ungdomskontakt. Vi har midlertidig fylt ut navnet på klubbens registeransvarlig i alle disse tre rollene, og ber deg som er registeransvarlig om at du retter opp dette slik at det blir riktig.

Rollene sekretær og kasserer gir seg selv, dette er verv som allerede er besatt i de fleste fotoklubber. Dersom vervene ikke er besatt, før opp det medlemmet som i praksis innehar denne rollen.

Rollen som Leder av ungdomsgruppe/ungdomskontakt er ny, og mange klubber har ikke besatt dette vervet. I praksis er det nok at det angis et medlem som kan fungere som bindeledd mellom NSFF, klubbens styre, klubbens ungdomsmedlemmer og potensielle ungdomsmedlemmer.

Rollen som konkurranseansvarlig bør besettes av den i klubben som følger opp innleveringer til konkurranser.

OBS: Disse rollene må angis!

All infomasjon rettet til vervene kasserer, sekretær, konkurranseansvarlig og ungdomsleder sendes til det medlemmet som er angitt, logg deg inn og angi hvilke medlemmer som innehar rollene slik at informasjonen når rette vedkommende.

Vær også oppmerksom på at for disse medlemmene må det oppgis en epostadresse som er i drift, slik at rett person mottar info som sendes ut.

Som registeransvarlig logger du deg inn her: Innlogging Velg deretter Medlemsregister -> Redigere klubbregister

Hvorfor?

Erfaring viser at mye mottatt epost øker sjansen for at viktig informasjon ikke blir lest, samtidig medfører det irritasjon å stadig måtte motta epost som ikke er relevant i forhold til de verv eller roller mottageren har.

NSFF sender mye informasjon pr epost, og vi ønsker å begrense mengden med unødvendig epost som sendes ut, slik at f.eks. ungdomsrelatert informasjon sendes kun til relevante medlemmer i din fotoklubb, dette blir da begrenset til ungdomskontakt og medlemmer som er 25 år eller yngre. Vi ønsker å unngå slike utsendinger til eldre medlemmer som uansett ikke kan delta i ungdomsaktiviteter.

 


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.147