/ / / Invitasjon til utstilling - Fotografiets dag 2010

Invitasjon til utstilling - Fotografiets dag 2010

Søndag 22. august 2010 arrangeres for fjerde gang Fotografiets dag på Karljohansvern i Horten. Både amatører og profesjonelle, kunstnere og kommersielle oppfordres til å sende inn bilder for juryering for å delta på arrangementets hovedattraksjon: den store utendørsutstillingen! Fristen for innsendelse er 2. mai 2010

Fotografiets dag 2010

Fotografiets dag 2009 hadde over 1100 besøkende. I år som i fjor blir det utstillinger, foredrag og aktiviteter for alle, så vel familier som kunstnere, fagfolk og amatører, utendørs og innendørs. Hovedattraksjonen under Fotografiets dag er den store utendørs utstillingen. 

Du inviteres nå til å sende inn bilder via e-post til den juryerte utstillingen. Motiv velges på fritt grunnlag. Det eneste vi ønsker oss er at bildene skal vise et personlig og estetisk engasjement! Med dette mener vi at bildene du sender inn skal vise en interesse for omgivelsene som går lenger enn et tilfeldig blikk. Bildene velges ut av en fagjury.

Du kan sende inn opptil seks bilder. Bildene bør vise en tematisk sammenheng selv om de ikke nødvendigvis er en serie. Juryen ser etter bilder med en visuell kvalitet. Juryen står fritt til å velge de bildene som skal vises.

Juryen vil premiere de mest spennende bidragene. Etter at juryarbeidet er foretatt vil de utvalgte fotografene få bekreftelse på deltakelse. På Fotografiets dag den 22. august tar fotografene selv med bildene sine og monterer dem på anvist plass.

Fotografiets dag arrangeres av Preus museum i samarbeid med Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Norsk Selskap for Fotografi, Norske Naturfotografer og Norsk Fotohistorisk Forening – Preus museums venner.

Vi sees i Horten den 22. august!

SLIK SENDER DU INN BILDENE:

• Velg ut opptil 6 bilder. 

• Hver av de digitale bildefilene må ha en størrelse på maksimum 2MB og være lagret i JPEG-format. Det er viktig at hver av filene du sender ikke er større, ellers får vi problemer med å ta imot alle som sender inn. Tituler hver JPEG bildefil med eget navn (etternavn_fornavn) og nummerer dem (1, 2, 3). Eksempel: ’’olsen_gry1”; ’’olsen_gry2’’, osv. 

• Send inn bildene via e-post til fotografietsdag@preusmuseum.no og merk emnefeltet med ditt navn. Du vil i løpet av noen dager få en bekreftelse på at bildene er mottatt.

• Juryavgift: Innbetal kr. 200 til kontonummer 25050717820, og skriv i merknader ’’Juryavgift [ditt etternavn og fornavn] 2010’’. 

• Dersom du ønsker å legge ved en kort prosjektbeskrivelse, kan du gjøre det i e-posten. Max 200 ord!

• Frist for innsending av bilder og betaling er 2. mai 2010. 

• OBS! For juryering mottar vi kun digitale bildefiler. 


Kontaktperson på Preus museum: 
Ingri Østerholt 
ingri.osterholt@preusmuseum.no 
+ 47 404 42 104

Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....