/ / Kulturpenger til amatører

Kulturpenger til amatører

Nordisk ministerråds kultur- og kunstprogram har nå åpnet for at også amatørkultur- og frivillige organisasjoner kan søke økonomisk støtte fra programmet.

Kulturpenger til amatører

Amatører og frivillige organisasjoner kan fra og med 2010 søke om økonomisk støtte til prosjekter fra Nordisk Ministerråds kultur- og kunstprogram.
Programmet har hittil vært forbeholdt profesjonelle aktører, men åpnes nå også for amatører og frivillige organisasjoner.


Kultur- og kunstprogrammet retter seg mot kulturaktører og kunstnere fra alle kultur- og kunstfelter. Kvalitet og nytenking anses som vesentlige kriterier for tildeling av støtte.


Blant de søknader som kommer fra amatørkultur- og frivilligsektoren, prioriteres prosjekter som gjennomføres i samarbeid med profesjonelle. Det kreves at prosjektene har deltagere fra minst to av de nordiske landene Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge og/eller de selvstyrende områdene Grønland, Færøyene og Åland.


Programmet har to deler: En del som støtter produksjonsrettet virksomhet og en del som støtter kompetanseutvikling, for eksempel i form av kurs, seminarer eller workshops.


Det ytes kun støtte til tidsbegrensede prosjekter, ikke ordinær driftsstøtte.


Programmet administreres av Nordisk Ministerråds institusjon Kulturkontakt Nord i Helsingfors. Det har to søknadsrunder pr. år, en om våren og en om høsten.


Søknader sendes elektronisk til Kulturkontakt Nord. Søknadsskjema, kriterier for programmet og annen informasjon finner du på nettsiden www.kulturkontaktnord.org

På nettsiden kan du også tegne gratis abonnent på Kulturkontakt Nords nyhetsbrev, som utkommer ca. 1 gang pr måned.


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.082