/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Velkommen til et nytt fotoår

Det er ennå mulighet til å sende inn bilder til Årbok 2009, fristen er 31.januar. Hvem som skal sitte i Årbokjuryen er ennå ikke avgjort, men flere klubber er blitt forespurt om de har noen som kan stille i en slik jury.

Internasjonalt utvalg har hatt kontakt med Elk, en by nordøst i Polen, som ønsker å ha et kulturelt samarbeid. Det planlegges blant annet et seminar med foredrag, workshop og utstilling både i Norge og i Polen. Her i Norge blir arrangementet i Bergen. Prosjektet er avhengig av økonomisk støtte, og det søkes om prosjektmidler i EU og i en stiftelse her i Norge. Vi kommer tilbake med mer informasjon dersom prosjektet kan realiseres.

I Landskonkurransen til våren blir det opprettet en egen digital ungdomsklasse. Vi håper på denne måten å engasjere ungdommen mer, og at det med en egen ungdomsklasse blir lettere å delta uten å måtte konkurrere med ”gamle travere”.  

I høstens Landskonkurranse ble bildene i projeksjonsklassen fra Trondhjems KK ikke overført til en samlecd. Dette medførte at bildene ikke ble med i juryeringen, noe som ikke ble oppdaget før etter at juryeringen var ferdig. Bildene ble i ettertid vurdert av juryen, og 3 av bildene fikk antatt. Det er beklagelig at slikt skjer, men vi håper at vi fikk rettet opp feilen. Det har tatt tid å få sendt ut bilder i retur til klubbene, dette skyldes blant annet at bildene blir liggende i tollen.

Vi har fått inn mange søknader på plaketter og hederstegn, søknadsfristen er 31.januar, så det er ennå mulighet til å søke.

Vi ser at mange klubber ikke oppdaterer medlemslistene og at mange adresser og epost adresser ikke er korrigert. Det er viktig at dette blir gjort, slik at vi unngår at medlemmer ikke får tilsendt Årbok 2009. Det er nå laget et system som gjør at alle medlemmer får tilsendt epost fra NSFF, hvor de anmodes om å logge seg inn for å sjekke om personalia er riktig og eventuelt korrigere.

Med vennlig hilsen

Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto: Tom Jarane


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....