/ / Oppdater NSFF Medlemsdatabase

Oppdater NSFF Medlemsdatabase

Medlemsdatabasen bruker vi i NSFF som grunnlag for å sende ut Årbøker, informasjon, resultater fra spesielle arrangement/konkurranser osv.

Til deg som er registeransvarlig fotoklubben:

Jeg ber om at alle registeransvarlige holder medlemsdatabasen oppdatert med KOMPLETT postadresse. Da vil alle medlemmer motta alle publikasjoner og all informasjon som NSFF sender ut. Vi mottar ca 100 sendinger i retur på våre utsendelser av Årbøker, Nikon Pro og NSFF Info. Ved utsendelse av konkurranseresultater vil det være autorer som ikke mottar katalog eller annet fra konkurransen. Dette gjelder internasjonale konkurranser som NSFF deltar i.

Fra 2010 vil også registrering av innleveringer til landskonkurranser samt utsending av rapportkort bli gjort på grunnlag av de data som klubbene selv oppgir, slik at medlemmer som ikke er korrekt registrert vil ikke kunne delta i landskonkurransene.

Som registeransvarlig kan du til enhver tid ta ut komplett medlemsoversikt i Excel-format, dette kan fritt benyttes i klubbsammenheng.

Så oppfordringer er : Logg deg inn og hold databasen oppdatert.

Til deg som er klubbleder:

Dersom den som er ført opp som registeransvarlig ikke lenger er aktiv i fotoklubben må klubbleder gi beskjed til NSFF om dette slik at et annet medlem kan overta rollen. Hvem som pr i dag innehar denne rollen finner du under din egen fotoklubb her: Klubboversikt

Rollen som registeransvarlig bør tildeles et medlem som har tid og interesse for dette, og det er slettes ikke nødvendig at vedkommende er styremedlem. Dette kan være en passende oppgave for kandidater til senere styreverv!

Du kan som klubbleder sende en beskjed om hvem som skal overta dette vervet her: NSFF kasserer

Alle enkeltmedlemmer kan selv velge om de ønsker å motta nyhetsbrev fra NSFF. Vi gjør oppmerksom på at tillitsvalgte i klubbene som har markert at de ikke ønsker å motta nyhetsbrev da ikke vil få tilsend informasjon fra NSFF pr epost.

Utsending av medlemsinfo direkte til enkeltmedlemmer:

NSFF har nå i januar sendt ut epost direkte til enkeltmedlemmer med informasjon om hva som er registrert i medlemsdatabasen. Dette har medført at mange enkeltmedlemmer har logget seg inn og på egenhånd oppdatert sine egne adresser. Enkelte klubber kan derfor ha mer oppdaterte medlemslister på nsff.no enn de selv har i egen medlemsregistre, og den som er registeransvarlig sparer mye arbeide når medlemmene selv gjør oppdateringsjobben.

Det er planlagt at en slik utsending skal skje automatisk ca hver 6 måned, og det vil ved neste utsending settes opp din klubbs registeransvarlig som avsender. For enkeltmedlemmer som har byttet adresse og ikke ønsker å oppdatere dette selv vil retur av mottatt epost gå direkte til din klubbs registeransvarlig. Det vil i fremtiden være viktig at rollen som registeransvarlig er besatt av en person som har tid til å oppdatere medlemsregisteret minst fire ganger i året.

Informasjon om om din fotoklubbs tillitsvalgte finner du her

Informasjon om NSFF's medlemsregister finnes her

Hilsen Halvor Larsen

Kasserer og ansvarlig for utsendelser.


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.114