/ / / LEDEREN HAR ORDET

LEDEREN HAR ORDET

Hei alle fotovenner

NSFF har det siste året økt med 1000 medlemmer og 21 medlemsklubber. Vi er nå 2571 medlemmer og 71 klubber, og det er flere klubber som har meldt sin interesse for å melde seg inn. Vi har fått i gang et ungdomsutvalg og et internasjonalt utvalg, som begge har konkrete tiltak som vil bli iverksatt i 2010.

På grunn av stor omsetning av dataprogramvare i år, er vi på grunn av bla. moms nødt til å registrere en egen enhet som blir hetende NSFF Skolen. Vi må også ha hjelp av et regnskapsfirma.

Det er mange tillitsvalgte i klubbene som har gjort seg fortjent til å bli hedret etter mange år med innsats for klubben og i tillitsverv i NSFF. Vi har hederstegnet EsNSFF- Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi, som utdeles på Landsmøtet. Det er også mulig å søke om hederstegn for fremragende nasjonal fotoaktivitet, ANSFF- Artist Norsk Selskap For Fotografi og fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet, ENSFF- Eksellense Norsk Selskap For Fotografi. Nærmere informasjon og søknadsskjema finner dere på: NSFF Hederstegn Søknadsfrist for NSFF Hederstegn er 31.januar

For de som deltar i FIAP godkjente internasjonale konkurranser er det mulig å søke om FIAP hederstegn. Mer informasjon og søknadsskjema finner dere på: FIAP Hederstegn Det kan være til god hjelp å ta kontakt med NSFF sin FIAP Liaison- Einar Aune i forbindelse med søknader. fiap@nsff.no

Vi minner dere også på innlevering av bilder til Årbok 2009 på e.post. Mer informasjon om dette kommer på www.nsff.no. Frist for innlevering av bilder til Årbok 2008 er 31.januar

Hovedstyret ønsker alle medlemmer en riktig god jul

Med vennlig hilsen

Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto: Tom Jarane


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....