/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner

Høsten er en tid for konkurranser både nasjonalt og internasjonalt. Innlevering til NSFF Landskonkurranse er 15.oktober, og vi håper på god deltagelse. Temaet er ”urbant”, men likevel ganske fritt. Mange blir overrasket når de ser hvordan andre har løst tematiserte konkurranser.

Jeg vil oppfordre klubbene til å sende bilder til 4. FIAP Clubs World Cup, som er en konkurranse mellom klubber. Dersom det er behov for veiledning for å delta i internasjonale salonger/konkurranser, kan Einar Aune, FIAP Liaison, bistå med gode råd og tips.

Vi er kommet godt i gang med innsamling av historisk materiale. De eldste klubbene er blitt tilskrevet og det vil bli lagt ut en liste på hva som mangler for at vi på sikt skal få en god historisk oversikt og et grunnlag for å lage en jubileumsbok.

Nå i august er det levert inn til Statsarkivet i Stavanger, store mengder med dokumenter og en del bildemapper fra Programtjenesten. Vi er blitt tildelt en del penger fra Norsk Kulturråd, for å samle inn og arkivere historisk materiell og bilder.

Jeg ønsker alle lykke til i Landskonkurransen

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi
Roald

Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....