/ / / Æresmedlemmer

Æresmedlemmer

Knut Førsund, Thor Melhuus og Terje Skåre ble utnevnt til Æresmedlemmer i NSFF

Thor Melhuus

Thor Melhuus har hatt flere tillitsverv i NSFF, og har blant annet vært President i 4 år og Visepresident i 2 år. Han har også mange år vært tillitsvalgt i Trondhjems Kameraklubb, og vært en stor inspirator for klubbens medlemmer. Han var redaktør for Kamera i en lang årrekke på 50 og 60 tallet. Kamera var forløperen til dagens Fotografi.

Thor er fra før Æresmedlem i Trondhjems Kamera Klubb og i Norges Fotograf Forbund

Han overrakte sin innbundne samling av Kamera fra tidsperioden 1949 til 1964 til NSFF. En gave som vi er svært takknemlig for.  

Foto:Halvor Larsen

Terje Skåre

Terje Skåre har i over 20 år drevet med fotokurs i Oslo Kamera Klubb, med over1600 deltagere. Noe som har generert mange hundre medlemmer til klubben og til NSFF.

Han har også bidratt i mange aktiviteter i Oslo KK. Han ble også tildelt HonENSFF

Terje er fra før Æresmedlem i Oslo Kamera Klubb

Foto: Terje Angeltveit

Knut Førsund Knut Førsund har alltid vært en god ambassadør for NSFF og norsk amatørfotomiljø. Som redaktør i Fotografi gav han mange fotoklubber muligheten til å presentere seg ved å vise sine bilder og fortelle om sine aktiviteter. Redaksjonen i Fotografi fungerte også som et sekretariat for NSFF i en periode på 80 tallet. 
Knut har ved flere anledninger holdt foredrag på NSFF sine Landsmøter. Han har alltid vis velvillighet ovenfor NSFF og har blant annet vært NSFF sin kontaktperson til Fotografi-messen i Oslo og til Stiftelsen Se.
Mange av NSFF sine medlemmer har fått inspirasjon og kunnskap gjennom de mange kurs som er avholdt og fotobøker som han har utgitt. 

Foto: Per Harald Strøm


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.132