/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Et vellykket Landsmøte i Tønsberg

Hei alle fotovenner

Landsmøtet i Tønsberg ble en stor suksess på tross av at det var relativt få deltagere. Vi hadde håpet på en større oppslutning av dette fine arrangementet, men retter en stor takk til Tønsberg Kamera Klubb for gjennomføringen av et flott arrangement. Det var medlemmer fra 14 klubber til stede på Landsmøtet, og vi hadde gode og konstruktive diskusjoner under ”Klubbledertimen” og Landsmøteforhandlingene.  På Landsmøtet ble det utdelt mange hederstegn, blant annet ble det tildelt æresmedlemskap for Terje Skåre- Oslo KK, Thor Melhuus- Trondhjem KK og Knut Førsund.

Hovedstyret retter en stor takk til de tillitsvalgte som går ut av sine verv for denne gang. Jan Standal- Bekkalokket FK slutter som nestleder, men fortsetter som revisor. Konkurranseutvalget fra Bekkalokket FK har gjort en fantastisk innsats de 2 årene de har satt, og Unni Brekke og Torbjørn Helgesen- Bekkalokket FK fortsetter i det nye Internasjonale utvalget til NSFF. Dette utvalget har som mål å arrangere en internasjonal konkurranse om et par år.

NSFF kommer også til å opprette et Ungdomsutvalg. Linda Grønseth- Kristiansund KK, er valgt til sekretær i NSFF og vil ha som en av sine oppgaver å jobbe med ungdomsarbeid i NSFF.

Bildene fra Årbok 2008 som har hengt på utstilling under Nordic Light, blir hengende i Vågå fra 12.juni og ut hele sommeren. Legg derfor ferieturen innom Vågå i sommer for å få med deg denne flotte utstillingen. Mer opplysninger kommer på www.nsff.no.

Hovedstyret gratulerer vinnerne i Landskonkurransen og Årets Fotograf; Atle Garmann- Bergen KK/Olav Døskeland- Bekkalokket FK, Årets Ungdomsfotograf; Anders E. Nymark- Bergen KK og Årets Klubb; Oslo Kamera Klubb.

Neste års Landsmøte/Nasjonalt fototreff blir i Bodø, og blir det første i NSFF sin historie som blir arrangert i Nord Norge. Det må presiseres at man må ikke være tillitsvalgt for å delta på Landsmøtet.

Hovedstyret ønsker Andøy FK, Photo- Night og Nordfjord FK velkommen i NSFF, vi er nå 68 klubber med 2350 medlemmer.

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi
Roald

Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....