/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner

Det er mange tillitsvalgte i klubbene som har gjort seg fortjent til å bli hedret etter mange år med innsats for klubben og i tillitsverv i NSFF. Vi har hederstegnet EsNSFF- Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi, som utdeles på Landsmøtet.

Det er også mulig å søke om hederstegn for fremragende nasjonal fotoaktivitet, ANSFF- Artist Norsk Selskap For Fotografi og fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet, ENSFF- Eksellense Norsk Selskap For Fotografi.

Nærmere informasjon og søknadsskjema finner dere på: NSFF Hederstegn

Søknadsfrist for NSFF Hederstegn er 31.januar

For de som deltar i FIAP godkjente internasjonale konkurranser er det mulig å søke om FIAP hederstegn. Mer informasjon og søknadsskjema finner dere på: FIAP Hederstegn Det kan være til god hjelp å ta kontakt med NSFF sin FIAP Liaison- Einar Aune i forbindelse med søknader. fiap@nsff.no

Det blir mulig å levere inn bilder til Årbok 2008 på e.post, mer informasjon om dette kommer på www.nsff.no. Frist for innlevering av bilder til Årbok 2008 er 31.januar

En redaksjonsgruppe er etablert for utvelgelse av bilder. Denne gang består redaksjonsgruppen av medlemmer fra Kristiansund KK, Trondhjem KK, Oslo KK og Narvik KK

NSFF har i november fått 2 nye klubber: IBMklubben fotogruppa og Kongsberg Kameraklubb. Vi ønsker disse klubbene velkommen. NSFF består nå av 50 klubber og flere klubber har signalisert at de melder seg inn i 2009

Det er nå mulig for klubbene å få tilsendt CD med Power Point presentasjon av Landskonkurransen høsten 2008. Ta kontakt med pt@nsff.no

Alle medlemmer får i desember Nikon-pro med blant annet invitasjon til Ålesund Nasjonale konkurranse

Hovedstyret ønsker alle medlemmer en riktig god jul

Med vennlig hilsen

Roald Synnevåg

HonENSFF - EFIAP

Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald Synnevåg- leder i NSFF

Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....