/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner

Høstens Landskonkurranse er over og jeg gratulerer alle som fikk sine kolleksjoner antatt og premiert. Kolleksjon er et tema som noen finner vanskelig og derfor er det mindre innleverte bilder enn i fritt motiv, men i år var det rekorddeltagelse både i antall klubber og autorer.

Oppdaterte rapporter fra Landskonkurransene i årene 1971-2008 finnes her:

En stor takk til Konkurranseutvalget som har gjort en flott jobb med alt arbeidet som er rundt et slikt arrangement.

Tema i Landskonkurransen høsten 2009 blir ”Urbant”, et tema som er ganske fritt innenfor et bymessig tema.

NSFF har for første gang i historien utdelt stipend og arrangementstøtte. Det var avsatt kr.20.000,- i budsjettet. Runar Tveiten, Tønsberg Kamera Klubb, er blitt tildelt kr.5.000,- i stipend til prosjektet ”Street art i Vestfoldbyene” – Billedserie med hovedvekt på sjablong, graffiti. Tønsberg Kamera Klubb er tildelt kr. 15.000,- i arrangementstøtte til tiltak for verving av yngre fotografer, gjennom fotokurs og fotokonkurranse med påfølgende utstilling.

 

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotograf

Roald Synnevåg

Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....