/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner

Narvik Kameraklubb har arrangert Nord Norsk Fotomaraton, og NSFF stiller med en vandrepokal som klubbene som skal kjempe om. Vi håper dette vil motivere til deltagelse i dette arrangementet som ser ut til å ha blitt en tradisjon i den regionen. NSFF sørger også for at en av våre sponsorer, Canon, stiller med premier til den beste fotografen sammenlagt.

På Fotografiets Dag 17.august i Horten, blir det Roy Birger Nilsen- Bekkalokket Fotoklubb som blir NSFF sin spesielt inviterte fotograf. Roy sitt prosjekt ”The lonely hour” kan sees på NRK http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/125120 NSFF kommer til å ha en egen stands med informasjon om våre medlemstilbud og aktiviteter. NSFF skal sammen med Tønsberg Kamera Klubb ha ansvar for ”fotosprinten”, som vi håper blir den same suksess som i fjor. Tønsberg Kamera Klubb stiller med en person i juryen og flere frivillige til arrangementkomiteen. Tønsberg KK skal også ha en utstilling på Haabet 9-16 august, hvor medaljebildene fra NSFF Landskonkurranse blir utstilt.

Fotografiets Dag blir en fin anledning til å markere NSFF og amatørfotografiet i Norge.

Webmaster, Jan Arild Andresen- Tønsberg Kamera Klubb, jobber med å lage et nettbasert medlemsregister og et klubbregister, hvor det er mulig for klubbene selv å vedlikeholde medlemslister og klubbinformasjon. Det vil forenkle mye arbeid for både NSFF og klubbene. Dette er noe vi kommer tilbake til høsten. Det vil også komme en ny fylkesoversikt med kart.

Hovedstyret har vært i kontakt med flere nye samarbeidsparter/sponsorer, og vi håper vi kan komme tilbake etter sommeren med flere nye medlemstilbud.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en god fotosommer.

Med vennlig hilsen

Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.076