/ / / Fra leder 15. sept 2007

Fra leder 15. sept 2007

Roald SynnevågHei alle fotovenner, gratulerer med nye nettsider

Bergen, 15. sept 2007

Det har lenge vært jobbet lenge med en ny design på www.nsff.no og nå er dagen kommet for å ta i bruk de nye nettsidene. Det vil bli jobbet videre med å utvikle sidene, blant annet mer visning av bilder, siden det er fotografi som er vår felles lidenskap.
Jeg håper alle medlemmer og tillitsvalgte i klubbene benytter seg av mulighetene ved å ha en felles arena som www.nsff.no er, for å vise det som skjer av aktiviteter rundt omkring i Norge. Send inn nyheter og redaksjonelt stoff til webred@nsff.no.

Jan A. Andresen- Tønsberg KK overtar som webmaster etter Siri Bakken- Oslo KK, og Kjetil Jøssang- Mandal FK skal fungere som webredaktør. Webmaster skal ta seg av det tekniske, mens webredaktør skal ta seg av redaksjonelt stoff. I tillegg skal Unni Brekke- Bekkalokket FK, være konsulent i forhold til design av nettsidene.

Siri Bakken fortjener virkelig en stor takk for det arbeidet hun har lagt ned i å vedlikeholde de eksisterende nettsidene, samtidig som hun har jobbet med nye nettsider.

Årbokredaktør Berit Gaarder- Toten FK, trekker seg som redaktør. Hun har lagt ned et stort arbeid med å redigere og klargjøre for trykking 5 årbøker siden 2002. Hun har laget et kvalitetsprodukt som er blitt lagt merke til i det fotografiske miljøet i Norge, og i de Europeiske medlemslandene i FIAP. Hun har laget årbøker som vi er stolte av.

En utlysning etter ny redaktør for Årboken vil komme på www.nsff.no.

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonNSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....