/ / / Fra leder 5. sept 2007

Fra leder 5. sept 2007

Fra leder 5. sept 2007

Hei alle fotovenner

Roald SynnevågNorsk Selskap For Fotografi er inne i en god medvind for tiden. Vi opplever en positivitet som smitter til andre som vil gjøre en innsats for selskapet. Med Fotografiets dag 19.august og Årbokutstilling i Kristiansund under Nordic Light, er vi i gang med aktiviteter som ikke er konkurransepreget. Jeg vil takke Oslo KK, Tønsberg KK og Bekkalokket FK for deres innsats i forhold til arrangementet i Horten på Fotografiets dag. En stor takk også til Kristiansund KK og tillitsvalgte i NSFF for det arbeidet de gjorde i forbindelse med utstillingen av bildene fra Årbok 2006.

Jeg vil spesielt takke Unni Brekke, Bekkalokket FK, hun skal ha stor ære for det arbeidet hun har lagt ned i design av brosjyre, rollup og plakater, samt printing av utstillingsbildene fra Årbok 2006.

Det jobbes nå med å få oppdatert medlemslister, og alle klubbstyrer er blitt bedt om å sende reviderte medlemslister til kasserer. Vi jobber med å få en utsendelse til alle medlemmer sammen med Nikon-pro nå i september.

15. september får www.nsff.no ny design. Dette er noe som har vært jobbet med en stund, og nå er tiden inne.

Reidar Liane sin bortgang er trist for oss som ble kjent med ham, og vi sender våre kondolanser til de pårørende. Det ble på vegne av NSFF, lest opp minneord og lagt ned bårebukett med sløyfe i begravelsen. Med en slik bortgang er også et stykke av NSFF sin historie borte.

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
Leder i Norsk Selskap For Fotografi


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....