/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Lederen har ordet

RoaldHei alle fotovenner

NSFF stiller med et landslag til FIAP sin konkurranse landene i mellom, 29th FIAP Black and White Biennial. Vi har valgt ut 10 autorer med hvert sitt bilde i monokrome, bildene er fra de premierte bildene i høstens Landskonkurranse ”Norge i dag”, og vi har kalt NSFF sitt bidrag i denne verdensomspennende konkurransen for ”Norway today” Bildene blir printet i 30x40 cm. Det er kostnadsfritt for deltagerne og alle deltagerne får en katalog. Vi krysser fingrene og håper på heder og ære. Resultatene får vi vite i midten av mai, og det blir en utstilling av bildene på FIAP sin kongress i Bratislava i Slovakia 24.august – 26.september.

FIAP har også invitert til konkurranse blant våre unge medlemmer. 30th FIAP Youth Print Biennial 2008. Det er to aldersklasser: opp til 16 år (født etter 2504.1992 og opp til 21 år født etter 25.04.1987) Vi kan altså stille med to ungdomslandslag, med 10 autorer i hver aldersgruppe. Hver av de utvalgte autorene får med 1 bilde hver.

Det kan leveres inn bilder i både farge og monokrom, og CD med digitale bilder kan sendes til: Einar Aune, Rødsvei 21, 3222 Sandefjord. Tema er ”fritt motiv” og hver autor kan sende inn 5 bilder. Filene må være 240 dpi, og stor nok fil til at bildene kan printes i 30x40 cm. Bildene må være hos Einar innen 15.mars

NSFF sin FIAP liasion, Einar Aune, har ansvar for utvelgelsen av bildene som skal representere NSFF. NSFF tar seg av printing i 30x40 cm og forsendelse til Slovakia. Det vil ikke medføre kostnader for deltagerne og alle deltagerne får tilsendt katalog.

Hovedstyret utfordrer alle våre unge medlemmer til å benytte sjansen til å få delta internasjonalt med sine beste bilder.

Landsmøtet

Det nærmer seg Landsmøte i Kristiansund og forslag som skal behandles av Landsmøtet må være Hovedstyret i hende innen 21.mars. De tillitsvalgte i det sittende Hovedstyret, som har sittet sin valgte periode, stiller til gjenvalg.

Årbok 2007

Det er rekordinnlevering til Årbok 2007, 32 klubber og 1 direktemedlem med til sammen 347 bilder. Utvelgelsen er gjort og arbeidet med førtrykksarbeid er godt i gang. Det er sannsynlig at Årbok 2007 blir trykket i uke 10, denne gang på et nytt papir. Årbok 2007 blir sendt ut sammen med Nikon-pro, og vi håper det skjer rundt påsketider.

Med vennlig hilsen


Roald Synnevåg
HonNSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

 


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....