/ / / Intervju med redaktøren av NSFF Årbok 2006, Berit Gaarder

Intervju med redaktøren av NSFF Årbok 2006, Berit Gaarder

Redaktør av NSFF Årbok, Berit Gaarder {mailto address='red@nsff.no' encode='hex fra Toten Fotoklubb, forteller litt om arbeidet med boka.

Hvor mange sendte inn i år?
24 klubber og 1 direktemedlem, tilsammen 134 fotografer sendte inn 255 bilder, littgrann færre enn de to siste årene. 58 helsidesbilder og 22 minibilder ble trykket i årboka. [Se mer statistikk]

Var det noen klubber som sendte inn, men som ikke kom med?
Alle innsendte klubber også i år er representert i årboka. Noen fotografer har fått med flere bilder.

Det står forrest i boka at du og Oda Hveem har stått for bildeutvelgelsen, hvordan foregikk det?
Første utvelgelsen i år ble først foretatt av meg ved utpakking og innlegging av cd/skanning av papirbilder/lysbilder.
Alle bildene i sin helhet ble så forevist Oda, som i løpet av en 7 timersøkt kommenterte og valgte ut de bildene hun syns skulle være med. (Oda er forøvrig medlem i Studentenes Fotoklubb ved Høyskolen i Gjøvik, og ikke vært med i Toten FK siden våren 2006, og har derfor ikke kjennskap til Toten FKs bilder.)
Så gjennomgikk vi pånytt bildene som vi ikke hadde tatt med til årbok, og diskuterte hvorfor disse utgikk.
Deretter sammenfattet vi hennes utvalg med mitt - og hadde utvidede diskusjoner/argumentasjoner på bilder vi ikke var enige om (ca 10 %).
I tillegg har jeg benyttet 3 uavhengige personer til å gi sitt syn på utvelgelsen.

Tenker dere "kategorier" - at årboka må prioritere visse typer bilder, eller dere velger bort noen kategorier?
Ved utvelgelse har vi først og fremst kvalitet og interessante bilder som førsteprioritet. I tillegg forholder vi oss til at hver klubb får med minst ett bilde, og at de skal i en bok og ikke skal være for like. Gode idéer og humoristiske bilder gir liv til boka. Vi har tidligere årbøker litt i minnet, slik at vi prøver å ha variasjon også i forhold til disse. Men ellers er det å ha variasjon innen boka som gir best resultat. Det er ingen kategorier under utvelgelsen.

Var det noen bilder som ikke ble vurdert fordi de ikke fylte kravene for innsending?
Ingen ble utelatt opprinnelig, men dårlig kvalitet kan gjøre at de forsvinner naturlig under utvelgelsen, kvaliteten vurderes opp mot innholdet.

Det ligger vel mye arbeid bak layouten og bilderekkefølgen?
Bildene blir vurdert igjen og igjen - både som store og småbildevisning - og sett på fra alle vinkler - gående som lysbildefremvisninger igjen og igjen i flere uker, før arbeidet med å finne bilder som passer sammen/hever hverandre begynner. Endel bilder passer ikke sammen - enten i farge, form eller innhold/tema. Dette går veldig mye på følelsene, hvordan jeg opplever hvert enkelt bilde. Om følelsen for ett bildets innhold blir forstyrret av følelsen av bildet som prøves ved siden av dette, eller om den samme følelsen videreføres. Men dette er jo veldig individuelt, hva hver betrakter opplever i et bilde.
Denne gangen ønsket jeg å lage innsider med småbilder (slik som det ble laget første gang, i årbok 2002), for variasjon, og for å få flere bilder med, men fortsatt ha enkeltbilder i selve boka.

Si litt om årets "forsidepike".
Forsidebildet pekte segut veldig tidlig, det satte seg på netthinna fra første gang jeg så det - og det henger der fortsatt :-) Ofte kan bilder slå seg frem de første gangene man ser det, men så taper det seg etter noen dager/uker. "Black girl, blue eyes" opplever jeg som like sterkt fortsatt. Et utrolig sterkt blikk! [Se Lars Erik Haukliens bilde]Jeg prøver å velge et bilde som "fenger" - som gjør at man får lyst til å ta opp boka og se mer i den - en forside som skiller seg ut i mengden av vanlige fotobøker.

Jeg ser at annonsene i år står midt iblant bildene...?
Annonsene forsøkes plassert "som et bilde" inne i boka - sammen med et bilde som ikke slår i hjel annonsen, men samtidig er sterkt nok til å bli plassert sammen med annonsen uten å "bli slått ihjel".

Hvor mange kopier er trykket i år?
Årboka er trykket i 1800 eksemplarer - hvorav ca 1350 er sendt ut til medlemmer, og ytterligere eksemplarer til FIAP-klubber og andre forbindelser, samt papirleverandøren. I tillegg benyttes endel eksemplarer under Nordic Light Fotofestival.

Hvilke innsendte bilder blir egentlig returnert, og når skjer det?
Lysbilder og papirkopier som ikke er med i årboka ble returnert i uka før landsmøte. Lysbilde som er med i årboka returneres etter at det er lagd utstillingskopi. Papirkopier går inn i Statsarkivet i Stavanger når utstilling under Nordic Light i august er ferdig. CD og vurderingsbilder blir ikke returnert.

Syns dere nivået i år var det samme som tidligere år?
Kvalitetsmessig ser vi at fotografene begynner å få et mer bevisst forhold til digitale bilder, men fremdeles er det endel filer som kunne vært av bedre kvalitet. En JPG-fil har ofte for lite informasjon når man begynner å bildebehandle endel mens en rawfil har mer å hente.
Jeg savner også de sterke fargene - "lysbildefarger" - rene, klare, dype farger - RGB- rødt/grønt/blått i tillegg til gult og lilla osv. Det går veldig ton i ton i årets bilder. Dette gjør det lettere i forhold til trykk, hvor fargene må konvertes til CMYK- cyan/magenta/yellow/key (svart) - hvor nettopp de klare og sterke RGB-fargene er vanskelige.

Jeg håper fotografene benytter året 2007 til å lage varierte bilder - med varierende innhold/historie og/eller farger. Lag bilder som gjør at nettopp DITT BILDE blir husket og lagt merke til. De gode svart/hvitt-bildene eller duse bildene er fortsatt like gode - men de fargesterke bildene har altså vært litt fraværende nå


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....