/ / / Landsmøte 2019

Landsmøte 2019

Landsmøtet vil bli arrangert årlig, på et sted hvor logistikk- og kapasitetsbehov er dekket. Landsmøtet vil også innbefatte et regionkontaktmøte samt et klubbledermøte. NSFF ved styret ønsker at flest mulig klubber kan og vil være representert, og legger nå forholdene til rette for dette.

 

I henhold til vedtektene varsles herved om gjennomføring av Landsmøte 2019.

Møtestruktur/program

LØRDAG 16. mars

 • kl 09:30–11:30 Regionkontaktmøte
 • kl 11:30–12:30 Lunsj for alle deltagere
 • kl 13:00– Landsmøtet, fulgt av et dertil egnet foredrag og felles middag med sosialt samvær

SØNDAG 17. mars

 • kl 09:30–12:00 Klubbledermøte, avreise.

Administrative forhold

Deltakelse dekkes som beskrevet på følgende betingelser: At delegaten er på plass begge dager og deltar i Landsmøtet, samt klubbledermøtet eller regionkontaktmøtet.

 • Opphold:
  Ett – 1 – døgns opphold og måltider som beskrevet dekkes av NSFF for én – 1 – utsending fra hver klubb. Ytterligere delegater kan delta, men deres opphold dekkes da av den respektive klubb.
  For å kunne fremforhandle de beste priser er det viktig at styret i klubbene tar dette opp til behandling snarest og melder tilbake til NSFF om antall delegater de ønsker å sende.
 • Reise:
  Reisen dekkes i sin helhet av de respektive klubber.
  Reise bør bestilles så tidlig som mulig for å kunne oppnå de gunstigste priser, spesielt for flyreise.

Meld fra om deltakelse med: Navn, klubb, verv, e-post  og mobiltlf snarest, og senest innen 10.02.19, til sekretariat@nsff.no.


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....