/ / / Til lederne i fotoklubber tilknyttet NSFF

Til lederne i fotoklubber tilknyttet NSFF

Vi skal velge ny leder og vi skal velge en del andre verv i tillegg.

I mars 2019 er det igjen valg i NSFF organisasjonen. Vi skal velge ny leder og vi skal velge en del andre verv i tillegg.

 For å få et best mulig utgangspunkt i valg av ny leder henvender vi oss nå for å høre om din organsisasjon har mulige kandidater.

 Vår fremgangsmåte for valgene nå er å innstille ny leder til årsmøtet og deretter forespørre de som har verv og er på valg – om de vil forlenge. Er det da kandidater vi mangler vil vi komme tilbake til dere.

 Har dere mulige kandidater til lederhvervet i NSFF? Send da undertegnede en melding med kandidatens navn, tlf nummer og klubb. Gjør dette innen 5. Desember.

Deretter vil en av fra Valgkomitéen kontakte dere. Valgkomitéen består av Wenche Aune (Trondhjems Kameraklubb), Thorstein Kleivdal, (Drammen Fotoklubb og Bekkalokket Fotoklubb) og undertegnede.

 

Mvh

Walter N. Dragland

(Moss Fotoklubb og Oslo Kamera Klubb)

e-post: walter.dragland@gmail.com

Tlf 99279344

Leder av Valgkomitéen


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....