/ / / NM 2015 - 2016 Katalogen sendes snart ut

NM 2015 - 2016 Katalogen sendes snart ut

NM -katalogen kommer snart ut av trykkpressa og skal leveres for distribusjon.

Den blir distribuert til alle deltakere i rundene høst 2015 og våren 2016 og med 1-et  eksemplar til klubbene.

Jeg ber alle  klubbledere besørge informasjon til sine medlemmer om at respektive adressen er sjekket 

og nødvendige korrigeringer gjort innen 14.desember.

Kataloger som kommer i retur grunnet manglende eller feil adresse 

vil kun bli ettersendt mot at kostnadene ved dette dekkes.

 


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.43